Lea Henriksson & Sirpa Wrede (toim.): Hyvinvointityön ammatit

917_72_Henrikson&WHyvinvointityön ammatit tarkastelee terveys- ja sosiaalialan ammattien ja asiantuntijuuden muotoutumista. Teoksessa arvioidaan, miten hyvinvointipolitiikan murros on muuttanut hyvinvointityötä ja sen merkitystä 1990-luvulta alkaen. Esimerkkitapausten avulla tutkitaan, mitä tapahtuu perinteisille sosiaalityön ja terveysalan ammateille markkinoistamisen ja tehostamisen paineissa.

Miten käy hyvinvointityön, kun hyvinvointipalveluja yksityistetään? Onko hyvinvointivaltio hylännyt naisammattilaiset? Miten käy tasa-arvolle hoitotyössä? Kuka hoivaa vanhuksia tulevaisuudessa? Miten työuupumus syntyy? Kuinka kestävä ammattilaisen täytyy olla? Monitieteistä ammattien tutkimusta esittelevä kirja on tarkoitettu yhteiskuntatieteellisten aineiden opetukseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Hyvinvointityön ammatit soveltuu sosiaali- ja terveyspolitiikan, sosiologian sekä naistutkimuksen oppikirjaksi.

Teos on hyödyllistä luettavaa kaikille hyvinvointityön ammateissa toimiville ja hyvinvointityön muutoksista kiinnostuneille.

 

Laita hyvä kiertämään: