Vilma Hänninen & Elisa Aaltola (toim.): Ihminen kaleidoskoopissa

Mitä on ihminen?

Erilaiset elämäntilanteet nojaavat eri ihmiskäsityksiin: lääkärin vastaanotolla olemme rationaalisen ihmiskuvan piirissä, kirkolliset toimitukset kantavat kristillistä ihmiskuvaa, mindfulness-harjoituksissa on läsnä niiden buddhalainen tausta ja jylhää luontoa ihaillessamme ilmennämme romanttista, tunteita korostavaa ihmiskäsitystä.

Ihmiskäsityksillä on myös konkreettisia seurauksia. Se, miten määrittelemme ihmisen, vaikuttaa maailmankuvaamme, moraaliimme ja arkeemme. Nykyajassa risteilee lukuisia keskenään ristiriitaisiakin käsityksiä ihmisen olemuksesta, mutta vain harvoin kiinnitämme huomiota tuohon erilaisuuteen tai pohdimme, missä tietyn ihmiskäsityksen historialliset juuret ovat.

Ihminen kaleidoskoopissa tarkastelee viittätoista erilaista ihmisen olemusta koskevaa, pääosin länsimaista ajattelutraditiota viimeisten 2 500 vuoden ajalta. Se avaa ihmiskäsitysten moninaisuutta sekä tarkastelee sitä, miten niiden arvot ja ajatusmallit siirtyvät käytännön elämään. Kirjassa suomalaiset tutkijat esittelevät käsityksiä muun muassa hyötyä tavoittelevasta, biologisesta, itseisarvoisesta sekä epätäydellisestä ihmisestä.

Sisällys

Toimittajat

Vilma HänninenVilma Hänninen, YTT, toimii sosiaalipsykologian professorina Itä-Suomen yliopistossa.

 

 

 

 

 

Elisa AaltolaElisa Aaltola, FT, toimii filosofian tutkijana ja dosenttina Turun yliopistossa.

 

 

 

 

 

 

Muut kirjoittajat

Leila Haaparanta, FT, emeritaprofessori, filosofia, Tampereen yliopisto; dosentti, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto
Mitra Härkönen, FT, VTM, yliopistonlehtori, buddhalaisuuden tutkija, Helsingin yliopisto
Matti Häyry, VTT, FM, professori, johtamisen filosofia, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Juhani Ihanus, FT, dosentti, lehtori, psykologia, Helsingin yliopisto
Aleksi Järvelä, FM, Japanin tutkimus, Helsingin yliopisto
Sanna Karhu, FT, VTM, tutkijatohtori, sukupuolentutkimus, Helsingin yliopisto
Jari Kaukua, YTT, professori, filosofia, Jyväskylän yliopisto
Tomi Kokkonen, VTM, tutkija, käytännöllinen filosofia, Helsingin yliopisto
Raimo Kuismanen, TT, systemaattinen teologia
Arto Laitinen, YTT, professori, filosofia, Tampereen yliopisto
Jaana Parviainen, FT, dosentti, filosofia, yliopistotutkija, Tampereen yliopisto
Erika Ruonakoski, FT, dosentti, filosofia, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Juha Räikkä, FT, professori, käytännöllinen filosofia, Turun yliopisto
Juhana Toivanen, YTT, dosentti, akatemiatutkija, filosofia, Jyväskylän yliopisto
Miira Tuominen, FT, dosentti, professori, filosofia, Jyväskylän yliopisto; dosentti, teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto

Laita hyvä kiertämään: