Janne Jalava (toim.): Yhteiskunnan järjestelmät

Luhmann_kansi.aiNiklas Luhmannin (1927–1998) systeemiteoria tarjoaa lukijalleen totutusta poikkeavan kuvan yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Sen mukaan yhteiskunta koostuu kommunikaatiosta ja että ihmiset ovat vain kommunikaation välittäjiä tai kantajia. Tämän teoksen myötä vaikeanakin pidetty teoria avautuu ja sen viehätys paljastuu.

Yhteiskunnan järjestelmät -teoksessa paneudutaan Luhmannin teorian yleisten käsitteiden ja lainalaisuuksien lisäksi useisiin yhteiskunnan osajärjestelmiin. Esimerkiksi talouden, tieteen, taiteen, kasvatuksen, lääketieteen ja oikeuden sisältöjä analysoidaan kattavasti. Lisäksi osajärjestelmien toimintaa havainnollistetaan lukuisten empiiristen esimerkkien avulla.

Teos antaa välineitä aikalaiskeskusteluun ja yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun.

”Luhmannin mukaan maailma muodostuu perustavien valintojen lisäksi perustavaa laatua olevasta ratkaisemattomuudesta: maailmasta annetut kuvaukset muokkaavat maailman rakenteiden muotoja ja suhteita.” — Risto Eräsaari

Toimittaja

Janne Jalava, VTT, on sosiaalipolitiikan dosentti Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksessa. Hän on väitellyt Niklas Luhmannin luottamuksen käsitteestä ja soveltanut Luhmannin teoriaa esimerkiksi arviointitutkimuksessa, organisaatiotutkimuksessa ja sosiaalisen kuntoutuksen alueella.

Laita hyvä kiertämään: