Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.): Perhetutkimuksen suuntauksia

9789524953238Kattava perusteos esittelee perhetutkimuksen keskeiset suuntaukset. Mukana on perheen yleismaailmallisuutta korostavia teorioita sekä suuntauksia, joissa päinvastoin korostetaan perheiden moninaisuutta.

Klassisten lähestymistapojen lisäksi perhettä tarkastellaan sosiaalisten suhteiden muodostelmana ja pohditaan perhekäytäntöjä, perhettä arkielämän näkökulmasta sekä ihmisperhettä evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa.

Perhetutkimuksen suuntauksia on ensimmäinen kokoava suomenkielinen esitys perheteorioista sekä perhetutkimuksen suunnista ja lähestymistavoista, jotka ovat laajasti suunnanneet perhetutkimusta sosiologiassa, sosiaalityössä, psykologiassa ja kasvatustieteissä. Suuntausten kavalkadi 1950-luvulta 2000-luvulle tarjoaa lukijalle välineitä jäsentää perhetutkimuksen monisyistä kenttää mutta myös innoittaa omiin kehittelyihin perhetyössä ja -tutkimuksessa.

”Perhe on tärkeä ja kaikille tuttu sosiaalinen ryhmä. Siinä piilee sen tutkimisen viehätys ja vaikeus: tutun tutkiminen tuntuu helpolta, mutta vaikeampaa on mennä omien kokemusten tuolle puolen katsomaan perhettä yleisemmällä tasolla ja sisällyttämään siihen myös vastakkaiset kokemukset perheestä. (…) perheet muuttuvat: perheitä hajoaa ja niitä perustetaan uudelleen, uusia elämäntyylejä syntyy, perhemuodot moninaistuvat ja eri perhekulttuurit imevät vaikutteita toisiltaan. Kaikki perheessä ei kuitenkaan muutu.”

Sisällys

Toimittajat

Riitta Jallinoja, professori emerita, Helsingin yliopisto, sosiologia. Hänen kiinnostuksensa kohteena on tällä hetkellä perhe, suku ja niiden yhteys statukseen.
Helena Hurme, professori, Åbo Akademi, kehityspsykologia. Hän on tutkinut erityisesti sukupolvien vuorovaikutusta perheissä ja isovanhemmuutta.
Kimmo Jokinen, professori, Jyväskylän yliopisto, sosiologia ja perhetutkimus. Hän on kiinnostunut perhesuhteiden ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä sekä moninaistuvista perherakenteista.

 

Laita hyvä kiertämään: