Frank Johansson (toim.): Hyvän tekeminen ja valta

9789524953054Kylmän sodan päättymisen jälkeen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja kaukana hätää kärsivien auttamisesta on tullut itsestäänselvyys. Harvoin kuitenkin mietitään auttamisen suhdetta läntiseen valtaan ja itse auttamisjärjestelmän syviä ristiriitoja. Auttamisen kipeistä kysymyksistä ei puhuta järjestöjen markkinoinnissa eikä uutisissakaan.

Hyvän tekeminen ja valta kyseenalaistaa arkinäkemyksen humanitarismista puhtaana hyvän tekemisenä ja vaatii miettimään itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita toisesta näkökulmasta. Humanitarismi ja siihen liittyvä aktivismi nähdään keskeisenä osana läntistä globaalihallintaa, kansainvälisenä järjestelmänä, joka luo omat sääntönsä ja käytäntönsä. Hyvän tekeminen ja valta -teoksen kirjoittajat ovat oikeustieteilijöitä, antropologeja, kehitysmaatutkijoita ja mediatutkijoita.

”Antiikin Roomassa humanitas tarkoitti hyviin taitoihin perehdyttämistä ja kasvattamista. (…) Englanninkielinen sana humanity tai ranskankielinen humanité tarkoittavat sekä ihmiskuntaa että inhimillisyyttä. Humanitaarinen viittaa jälkimmäiseen, ja yleisimmin sitä käytetään kuvaamaan apua (ruokaa, vettä, lääkkeitä, hoitoa ja suojaa), jota annetaan sodan tai luonnonkatastrofien uhreille. Juridisena terminä humanitaarinen oikeus tarkoittaa niin sanottuja sodan lakeja (…) joilla säädetään, miten sodan uhreja (haavoittuneita, vankeja ja siviilejä) tulee kohdella ja kuka on oikeutettu tätä apua saamaan..”

Toimittaja

VTM Frank Johansson on ollut ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston palveluksessa 22 vuotta ja järjestön toiminnanjohtaja vuodesta 1996. Sitä ennen hän työskenteli ulkomaantoimittajana Hufvudstadsbladetissa ja Dagens Nyheter -lehdessä. Toimittajana hän vietti pitkiä aikoja Afrikassa.

Muut kirjoittajat

Lilie Chouliaraki
Alex de Waal
Costas Douzinas
Mark Duffield
Stephen Hopgood
David Kennedy
Anne Orford
Fabrice Weissman

Laita hyvä kiertämään: