Jerker Blomqvist & Aarne Toivanen: Johdatus Uuden testamentin kreikkaan

Johdatus Uuden testamentin kreikkaan on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys Uuden testamentin alkukielen rakenteesta. Kirja on tarkoitettu alkeisopetukseen. Sen opetusaines on jaksoteltu käytännön yliopistotyössä saavutetun kokemuksen mukaisesti. Harjoitukset täydentävät kunkin muoto- ja lauseopin esittelyjaksoa. Harjoitusten avulla painetaan mieleen sanojen taivutuksessa ilmenevät kategoriat ja tarkastellaan niiden käyttöä luonnollisissa yhteyksissään lauseissa.

Keskeisen sanaston oppimista helpottaa se, että tekstiharjoituksia seuraavissa sanastoissa on merkitty erityisesti ne sanat, jotka esiintyvät Uudessa testamentissa useammin kuin 30 kertaa. Raamatun käännökset ovat sidoksissa kääntäjien omaan aikaan ja heijastavat silloisia arvostuksia ja käsityksiä.

Kirjan avulla saavutettava kielitaito antaa mahdollisuuden ymmärtää sitä kielikoodia, jolla Uuden testamentin sanoma on alun perin välitetty.

Laita hyvä kiertämään: