Pirkko Vartiainen & Harri Raisio (toim.): Johtaminen kompleksisessa maailmassa

Ennakoimattomuus, suuret kokonaisuudet ja pirulliset ongelmat haastavat nykyjohtajat. Elämme kompleksisessa maailmassa, jossa asiat ja ilmiöt kietoutuvat ja vaikuttavat toisiinsa odottamattomin tavoin. Organisaatioissa kohdataan yhä useammin yllättäviä tilanteita, syiden ja seurausten välillä ei näy selvää jatkumoa ja toisinaan asioita tuntuu vain tapahtuvan. Tätä kuilua suunnittelun ja tapahtumisen välillä pyritään kaventamaan kompleksisuusajattelulla.

Johtaminen kompleksisessa maailmassa sukeltaa kompleksisuusajattelun teoreettiseen perustaan ja tarjoaa suomalaiseen empiiriseen aineistoon tukeutuvia käytännön esimerkkejä sen soveltamisesta. Voiko työelämän kompleksisuutta hallita, vai pitäisikö siihen vain sopeutua? Kuinka kompleksisuusajattelua tulisi opettaa? Miten sosiaalinen media vaikuttaa johtamiseen?

Teoksessa ääneen pääsevät myös tunnetut johtajat, jotka kertovat omia kokemuksiaan johtamisesta kaaoksen reunalla.

Sisällys

Toimittajat

Pirkko Vartiainen, HTT, on sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä.
Harri Raisio, HTT, on yliopistonlehtori Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä ja sosiaalihallintotieteen dosentti Itä-Suomen yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Heli Ahonen, FT, kehittäjä, Kehittämisyhtiö Toimiva Oy
Heidi Ahokallio-Leppälä, KT, vararehtori, henkilöstö-ja kehitysjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu
Susanna Gardemeister, VTM, työelämäasiantuntija, Keva
Tom Hanén, ST, kommodori, Suomenlahden merivartioston komentaja, Rajavartiolaitos
Olli-Pekka Heinonen, OTK, pääjohtaja, Opetushallitus
Harri Jalonen, FT, dosentti, johtava yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu
Lari Karreinen, VTM, ratkaisukeskeinen fasilitaattori ja valmentaja, Akordi Oy, Osana yhteistä ratkaisua Oy
Sanna Ketonen-Oksi, FT, Senior Advisor, Talent Vectia Oy
Mikko Kosonen, KTT, yliasiamies, Sitra, 2008–2019
Tero Kuorikoski, FT, valmennuskeskuksen johtaja, Liikuntakeskus Pajulahti
Hanna Lehtimäki, KTT, dosentti, professori, Itä-Suomen yliopisto
Juha Lindell, HTT, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto
Niklas Lundström, HTT, tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
Mikko Luoma, KTT, dosentti, Vaasan yliopisto
Antti Mäenpää, HTT, tutkija, Vaasan yliopisto
Annastiina Mäki, FT, KL, johtava konsultti, Psycon Oy
Aleksi Neuvonen, FM, co-founder, Demos Helsinki
Seija Ollila, HTT, dosentti, Master-CSLE, työnohjaaja, SOConsulting
Terttu Pakarinen, TkT, työ- ja organisaatiopsykologi, CompOrganisations
Hanna-Kaisa Pernaa, HTM, tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
Jatta Pitkänen, KTM, Itä-Suomen yliopisto
Alisa Puustinen, YTT, KTM, dosentti, erikoistutkija, Pelastusopisto
Mikko Rask, FT, dosentti, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto
Sari Saari, eMBA, restonomi, liiketoimintajohtaja, Touhula Varhaiskasvatus Oy
Liisa Virolainen, KTM, MBA, kehityspäällikkö, Valtiokonttori

Laita hyvä kiertämään: