Maria Joutsenvirta ym. (toim.): Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa

Vastuullinen_liiketoiminta.aiMikä on yritysten vastuu globaalissa taloudessa? Onko yritysten yhteiskuntavastuu aina hyväksi, vai voiko se heikentää demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta? Kenen etuja vastuullinen liiketoiminta palvelee?

Yhä useammat yritykset osaavat toteuttaa vastuutaan luovasti ja menestyksekkäästi. Yritysvastuun vahvistuminen lisää kuitenkin yritysten valtaa, mikä herättää uusia kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta ja demokratiasta. Lisääntyvä ja alati muuttuva kansalaisaktivismi uudistaa yritysten ja yhteiskunnan välisiä suhteita. Myös sijoittajia vaaditaan vastuuseen, ja viranomaisten halutaan sääntelevän markkinoita entistä enemmän. Kuluttajien rooli monimutkaistuu.

Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa -teoksessa tarkastellaan yritysten vastuullisen liiketoiminnan haasteita nykytaloudessa. Aihetta hahmotetaan niin yritysten, kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan, sijoittajien kuin viranomaistenkin näkökulmasta. Samalla käsitellään yrityksiin kohdistuvia vaativia ja usein ristiriitaisiakin odotuksia.

Teos tarjoaa ajankohtaista tietoa yksityisellä, julkisella sekä kolmannella sektorilla työskenteleville ammattilaisille, joiden tehtäviin kuuluvat esimerkiksi yritysten yhteiskuntasuhteet, ympäristöjohtaminen, kehitysmaat ja kansainvälinen liiketoiminta, tuotteiden ja liiketoiminnan kehittäminen sekä toisaalta yritysten yhteiskunnallinen säätely. Kirja on suunnattu myös liiketaloustieteen ja muiden yhteiskuntatieteiden opiskelijoille ja tutkijoille.

Sisällys

Johdanto (Maria Joutsenvirta, Minna Halme, Mikko Jalas & Jukka Mäkinen)

I Menesty tekemällä hyvää
Vastuullisuuden vaikutukset globaalissa taloudessa (Leena Lankoski & Minna Halme)
Ilmastonmuutoksen hillitseminen liiketoiminnan muutosvoimana  (Heli Nissilä & Raimo Lovio)
Innovatiivista liiketoimintaa köyhyyden vähentämiseksi (Minna Halme)
Eettinen johtajuus (Maija-Riitta Ollila)

II Liiketoiminnan poliittiset ulottuvuudet
Miksi vastuuttomuus kannattaa? Veronmaksu ja yritysvastuu (Eeva Simola & Matti Ylönen)
Millaista yhteiskuntaa yrityskansalainen rakentaa? (Jukka Mäkinen)
Yritysvastuu ja politiikka (Ville-Pekka Sorsa)
Julkisen sektorin ja yritysten vuorovaikutus ympäristöpolitiikassa  (Petrus Kautto)

III Kansalaiset kohderyhmästä vaikuttajiksi
Vastuullisuus yksityisen kuluttajan näkökulmasta (Terhi-Anna Wilska)
Kansalaisaktivistit yritysten vastuun asialla  (Maria Joutsenvirta & Arno Kourula)
Käyttäjät kestävien innovaatioiden kehittäjinä  (Eva Heiskanen & Mikko Jalas)

IV Vastuuviestintä
Yritysten vastuuviestintä (Minna Halme & Maria Joutsenvirta)
Yritysten vastuuraportointi (Mika Kuisma & Armi Temmes)
Vastuutekstien monet merkitykset (Pekka Pälli & Jenni Turunen)

V Ratkaiseeko raha?
Yritysvastuu sijoittajien, omistajien ja rahoittajien päätöksissä  (Mika Kuisma & Armi Temmes)
Mikrorahoituksen muodot ja merkitys köyhyyden vähentämisessä  (Anni Heikkilä & Panu Kalmi)
Epilogi: Hyvinvointia lisäävä liiketoiminta kasvuttomassa yhteiskunnassa    (Maria Joutsenvirta, Timo Järvensivu & Paavo Järvensivu)

Kirjallisuus
Kirjoittajat

Kainalojutut
Öljy loppuu – miten käy talouden? (Jukka Lokka)
Voidaanko BOP-liiketoiminnalla edistää ihmisoikeuksia?  (Sara Lindeman)
Millaiseen liiketoimintaan osuuskunnat sopivat? (Panu Kalmi)
Kenelle vastuu ihmisoikeuksista kuuluu? (Merja Pentikäinen)
Miksi johtajien jättipalkkiot suututtavat? (Maria Joutsenvirta)
Kenen ruokaa syöt – ja onko sillä väliä? (Galina Kallio)
Onko Reilu kauppa reilua? (Joni Valkila)
Mitkä ovat yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön rajat?  (Liisa Rohweder)
Onko käyttäjistä hyötyä innovaatioiden kehittämisessä? (Petteri Repo)
Muuttaako vastuullinen sijoittaminen maailmaa? (Ville-Pekka Sorsa)
Miksi hyvinvointivaltioihin syntyy yhteiskunnallisia yrityksiä? (Eeva Houtbeckers)

Toimittajat

Maria Joutsenvirta, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Minna Halme, KTT, vastuullisen liiketoiminnan professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Mikko Jalas, KTT, tutkijatohtori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Jukka Mäkinen, KTT, liiketaloustieteen filosofian professori (ma.), Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Muut kirjoittajat

Anni Heikkilä, KTM, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Eva Heiskanen, FT, tutkimusprofessori, Kuluttajatutkimuskeskus
Eeva Houtbeckers, KTM, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Paavo Järvensivu, KTT, vapaa tutkija
Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopiston kauppa­korkeakoulu
Galina Kallio, KTM, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Panu Kalmi, PhD, kansantaloustieteen professori, Vaasan yliopisto
Petrus Kautto, FT, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Arno Kourula, KTT, tutkija, Stanfordin yliopisto, Yhdysvallat
Mika Kuisma, KTT, erikoistutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Leena Lankoski, TkT, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Sara Lindeman, KTM, ihmisoikeuksien maisteri (E.MA), tutkija, Svenska handelshögskolan
Jukka Lokka, KTM, Sodankylän kehittämisjohtaja
Raimo Lovio, KTT, innovaatio- ja ympäristöjohtamisen professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Heli Nissilä, KTM, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Maija-Riitta Ollila, VTT, filosofi ja luennoitsija, Pro Sophia Oy
Merja Pentikäinen, OTT, kansainvälisen oikeuden professori (ma.), Turun yliopisto
Pekka Pälli, FT, dosentti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Petteri Repo, KTT, dosentti, tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus
Liisa Rohweder, KTT, WWF Suomen pääsihteeri
Eeva Simola, M.A., tutkiva toimittaja, FinnWatch-tietotoimiston ensimmäinen johtaja (2002­­–2010)
Ville-Pekka Sorsa, DPhil, yliopistonlehtori (ma.), Helsingin yliopisto
Armi Temmes, MMT, Executive in Residence, Aalto-yliopiston kauppa­korkeakoulu
Jenni Turunen, KTM, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Joni Valkila, VTM, tutkija, Helsingin yliopisto
Terhi-Anna Wilska, PhD, KTL, sosiologian professori, Jyväskylän yliopisto
Matti Ylönen, YTM, Tax Justice Networkin Suomen yhteyshenkilö

Laita hyvä kiertämään: