Justinos Marttyyri: Apologiat ja Dialogi Tryfonin kanssa

9789524950350Justinos Marttyyri (n. 100-165) oli toisen vuosisadan tunnetuimpia ja tuotteliaimpia kristittyjä kirjoittajia. Hän oli laajasti perehtynyt aikansa filosofiaan. Tältä pohjalta hän puolusti kristinuskoa kriitikkoja vastaan.

Justinos Marttyyrin kirjoitukset paljastavat, miten kristillisyys kehittyi ennen voittokulkuaan Rooman valtakunnassa. Ne valottavat myös syitä siihen, miksi pienestä juutalaisesta liikkeestä kehittyi vähitellen Rooman valtakunnan johtava uskonto. Justinos edusti kristinuskoa, joka oli jo selvästi irronnut Uuden testamentin ja varhaiskristillisyyden maailmasta.

Justinos halusi osoittaa, että Jeesus on isästä Jumalasta ikuisuudessa syntynyt Logos (Sana) ja itsekin Jumala. Edeltäjiään suoraviivaisemmin Justinos teki Vanhasta testamentista kristittyjen omaisuutta ja käytti sitä Kristuksen hylänneitä juutalaisia vastaan. Pakanoille Justinos puolestaan halusi osoittaa, että Logoksen siementä oli jo aikojen alussa kylvetty kaikkiin kansoihin. Siten kristinusko on ainoa totuus, jonka mukaan kaikki hyvät ihmiset kaikkina aikoina ovat eläneet.

Tällaisista lähtökohdista alkoi kristinuskon pitkä tie kohti julkista valtaa ja voittoa pakanallisesta kulttuurista. Justinoksen tekstit paljastavat, millaiselle perustalle myöhempi kristillinen ajattelu rakentuu – olipa kysymys kolmiyhteisestä Jumalasta ja Raamatun arvovallasta, synnistä ja pahoista hengistä, pelastuksesta ja moraalista, seksuaalisuudesta ja väkivallasta tai taivaasta ja helvetistä.

Apologiat ja Dialogi Tryfonin kanssa sisältää suomennokset Justinoksen tärkeimmistä teksteistä sekä suomalaisten asiantuntijoiden yksityiskohtaiset selitykset.

“Te, joita kutsutaan hurskaiksi ja filosofeiksi sekä oikeudenmukaisuuden vartijoiksi ja oppineisuuden ystäviksi: kuunnelkaa tarkkaavaisesti. Kohta käy ilmi, oletteko oikeasti sellaisia. Me emme nimittäin ole tulleet luoksenne imartelemaan teitä tällä kirjoituksellamme emmekä miellyttämään teitä puheillamme, vaan pyytämään teitä lausumaan tuomionne tarkan ja huolellisen tutkimuksen perusteella.” Justinos Marttyyri

Sisällys

Justinos Marttyyrin maailma (Matti Myllykoski)

Apologiat
Suomennos Matti Myllykoski

Ensimmäinen apologia
Kristittyjä vastaan esitetyt syytökset ovat vääriä ja epäoikeudenmukaisia (2–3)
Kristityt eivät ole ateisteja eivätkä pahantekijöitä (4–8)
Kristityt palvovat elävää Jumalaa, joka on kaiken Luoja ja oikeudenmukainen tuomari (9–13)
Kristuksen opetukset osoittavat kristinuskon moraalisen voiman (14–17)
Pakanoiden myytitkin tukevat kristinuskon opetusta ikuisesta rangaistuksesta ja jumalallisesta Sanasta (18–22)
Kristinusko on pahojen henkien aiheuttaman pakanuuden yläpuolella (23–29)
Profeettojen toteutuneet ennustukset osoittavat, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika (30–42)
Ihminen voi vapaasti päättää, valitseeko pelastuksen vai rangaistuksen (43–45)
Kristus on kaikkien ja kaikkina aikoina eläneiden ihmisten tuomari (46–53)
Pahat henget ovat saaneet pakanat matkimaan Kristusta ja vääristelemään hänen sanomaansa (54–58)
Platon käytti Moosesta lähteenään (59–60)
Kristittyjen kultti on sopusoinnussa heidän nuhteettoman elämänsä kanssa (61–67)
Päätössanat (68)

Toinen apologia
Kristittyjä vastaan puhjennut vaino on epäoikeudenmukainen (1–3)
Kristittyjen elämällä maailmassa on jumalallinen tarkoitus (4–7)
Vain kristityillä on koko Sana, ja he elävät sen mukaista elämää (8–13)
Vetoomus oikeudenmukaisen tuomion puolesta (14–15)

Dialogi Tryfonin kanssa
Suomennos Outi Lehtipuu (ensimmäinen päivä)
Suomennos Matti Myllykoski (toinen päivä)

Ensimmäinen päivä

Johdanto (1–8)

I Jumala on solminut uuden liiton Kristuksessa
Uusi liitto kumoaa vanhan liiton (8–11)
Jeesuksen uhrikuolema ja sydämen ympärileikkaus syrjäyttävät vanhan liiton rituaalit (12–15)
Laki annettiin juutalaisille heidän rikkomustensa ja kovasydämisyytensä vuoksi (16–22)
Laki on ristiriitainen, vain usko Jeesukseen pelastaa (23–29)
Kirjoitukset todistavat Kristuksen tulevan kaksi kertaa: alhaisuudessa ja kunniassa (30–39)
Mooseksen lain rituaalit ja uhrit ovat vertauskuvia Kristuksesta (40–43)
Ennen Kristusta eläneet pelastuvat noudattamalla Jumalan ikuista ja yleistä moraalilakia (44–47)

II Jeesus on ennalta ilmoitettu Kristus
Johannes Kastaja oli Elia, Jeesuksen edelläkävijä (48–51)
Kristus ilmestyy kaksi kertaa (52–54)
Kristus on toinen Jumala (55–63)
Kirjoitukset ennustavat neitseellisestä syntymästä (64–74)

Toinen päivä

Jeesus on jumalallista alkuperää ja syntynyt ihmeellisesti (74–78)
Kirjoitukset puhuvat langenneista enkeleistä, tuhatvuotisesta valtakunnasta ja vääristä profeetoista (79–82)
Kirjoitukset todistavat Kristuksen taivaaseenastumisesta, neitseellisestä syntymästä sekä ristinpuusta (83–86)
Pyhä Henki tuli Jeesukseen jo ennen kastetta (87–88)
Kirjoitukset osoittavat, että Kristuksen täytyi tulla ristiinnaulituksi (89–97)
Erityisesti psalmi 22 todistaa Kristuksen ristiinnaulitsemisesta (98–106)
Juutalaisille annetaan Joonan merkki (107–108)

III Kristityt ovat tosi Israel
Kristus ilmestyy kaksi kertaa (109–112)
Jeesuksen nimi esiintyy kirjoituksissa (113–116)
Pakanakansoille on koittanut toivo ja heistä kootaan pyhä kansa (117–121)
Pakanakansojen kristityt ovat tosi Israel – eivät juutalaiset eivätkä heidän proselyyttinsä (121–124)
Kristus on Sana, jolla on monta nimeä (125–129)
Kristityt saavat perintöosan ja juutalaiset syrjäytetään (130–140)
Juutalaisia kehotetaan parannukseen (141)
Justinos jättää jäähyväiset (142)

Justinoksen marttyyrikuolema
Suomennos Matti Myllykoski

Selitykset
Apologiat (Matti Myllykoski)
Ensimmäinen Apologia
Toinen Apologia
Dialogi Tryfonin kanssa
Ensimmäinen päivä (Outi Lehtipuu)
Toinen päivä (Matti Myllykoski)
Antiikin kirjallisuuden teokset ja lyhenteet
Tutkimuskirjallisuus
Raamatunkohtahakemisto
Asiahakemisto

 

Arvioita

“Justinoksen teksti on lukunautinto. Kirjan johdanto-osa ja selitykset ovat huolellista työtä ja auttavat lukijaa ymmärtämään Justinoksen ajattelua ja hänen maailmaansa.”
— Jussi Rytkönen, Kotimaa 2009/19

Laita hyvä kiertämään: