Carlo Ginzburg: Juusto ja madot

Juusto ja madot.ai1500-luvulla Italiassa eläneen mylläri Domenico Scandellan eli Menocchion omintakeiset ajatukset herättivät historiantutkija Carlo Ginzburgin uteliaisuuden, kun tämä törmäsi niihin udinelaisessa paikallisarkistossa 1960-luvulla. Noin 400 vuotta aikaisemmin Menocchion ajatuksista oli kiinnostunut myös inkvisitio, jolle mylläri joutui tekemään tiliä käsityksistään Jumalasta, uskonnosta ja maailmankaikkeudesta.

Inkvisition kuulustelupöytäkirjojen perusteella Ginzburg hahmottelee Menocchion maailmankuvan, joka ei ollut sopusoinnussa katolisen kirkon eikä kerettiläisten lahkojen oppien kanssa. Hänen mukaansa se heijastaa ikivanhaa eurooppalaista talonpoikaiskulttuuria, sellaisia ajattelun kerroksia, joita kirjallisista lähteistä ei löydy. Niinpä tämä mikrohistorian klassikko on samalla kiehtova kertomus 1500-luvun Italiasta, talonpoikaisen maailmankuvan ja inkvisition yhteentörmäyksestä.

Teos on loppuunmyyty.

Kirjoittaja

Carlo Ginzburg (s. 1939) tunnetaan erityisesti mikrohistoriallisen tutkimustavan kehittäjänä ja -soveltajana. Hän on toiminut historian professorina Bolognan ja UCLA:n yliopistoissa ja työskentelee nykyään Pisan Scuola Normale Superioressa.

Laita hyvä kiertämään: