Juha Pentikäinen: Kalevalan maailma (02/2019)

Perustuvatko Kalevalan runot historiallisiin tapahtumiin vai ovatko sen laulut keksittyjä taruja? Olivatko Väinämöinen ja Ilmarinen jumalolentoja vai pikemminkin muinaisia sankareita, joihin vain liitettiin yliluonnollisia piirteitä heidän kuolemansa jälkeen?

Kansanrunoutta keränneelle Elias Lönnrotille totuus löytyi ihmisten omista kokemuksista ja tavasta hahmottaa maailmaa. Hän halusi ymmärtää kuulemiaan ja keräämiään runoja runonlaulajien maailmankuvaa tarkkailemalla. Kalevala onkin paljon enemmän kuin kokoelma runoja – se on sukellus suomalaiseen kansanrunouteen mutta myös mytologiaan, vanhan kansan tapoihin, luontosuhteeseen ja kieleen.

Kalevalan maailma palaa kansalliseepoksemme syntyhetkiin ja niiden taakse. Kalevala oli 1800-luvun kansallisromanttisen aikakauden mutta aivan erityisesti Elias Lönnrotin luovuuden tuotos: hän keräsi runoja, toimi tutkijana ja runoili itsekin. Keitä olivat Vienan runonlaulajat, joiden suullista perinnettä Lönnrot ja muut runonkerääjät tallensivat? Kenen maailmasta Kalevalan säkeet lopulta kertovat? Miten Lönnrotin oma maailmankuva näkyy Kalevalassa? Kalevalan maailma on täysin uudistettu laitos teoksista Kalevalan mytologia (1987) ja Kalevalan maailma (1989), joka on käännetty myös englanniksi ja italiaksi.

Kirjoittaja

Juha Pentikäinen on uskontotieteen emeritusprofessori Helsingin yliopistosta.

Laita hyvä kiertämään: