Jürgen Kocka: Kapitalismin lyhyt historia

9789524953863Nykypäivän talouskeskustelu kietoutuu mielipiteitä jakavan kapitalismin ympärille: vuosisatojen saatossakin siitä on esitetty sekä kriittisiä että ihailevia näkemyksiä. Järjestelmän juuret juontavat ainakin 600-luvulle saakka, ja siinä nivoutuvat yhteen henkilökohtainen omistusoikeus, markkinat, hinnat, pääoma ja kilpailu. Se on myös paisunut pääosin länsimaisesta globaaliksi sekä varhaisesta kauppiaskapitalismista koko taloutta ja yhteiskuntaa koskettavaksi ilmiöksi.

Kapitalismin lyhyt historia tarkastelee uusimman tutkimuksen avulla merkittäviä kehityskaaria, kuten rahoituksen ja teollisuuden kehitystä sekä politiikan ja talouden suhdetta. Teos maalaa kuvan kapitalismin muotoutumisesta ja juurtumisesta lopulta osaksi maailmanlaajuista talousjärjestelmää. Esille nousevat esimerkiksi Kiinan kauppaverkosto, keskiaikaiset pankit sekä kolonialismi ja teollistuminen.

Kirjan päättää perusteellinen analyysi modernista kapitalismista ja sen jatkuvasta kriisiytymisestä – tekijän mukaan järjestelmälle ei tällä hetkellä ole vaihtoehtoa, mutta juuri tämä tekee kapitalismin kritiikistä tärkeää.

”Islam suhtautui alusta alkaen myönteisesti kaupankäyntiin. Kukaan islamilainen ajattelija ei näytä katsoneen voiton tavoittelua sinänsä moraalittomaksi tai uskoa horjuttavaksi. Islamissa ei myöskään esiintynyt varhaiselle kristinuskolle ominaista rikkauden arvostelua.”

”Kapitalismi pystyy kukoistamaan mitä erilaisimmissa poliittisissa järjestelmissä, ainakin jonkin aikaa jopa diktatuurin vallitessa. Kapitalismi ja demokratia eivät ole kiintyneet toisiinsa alkuunkaan niin lujasti, kuin pitkään oletettiin ja toivottiin.”

”Aineellisen puutteen vähentyminen, kansanterveyden paraneminen ja keskimääräisen elinajan pidentyminen, vapauden ja valintamahdollisuuksien lisääntyminen ovat hyödyttäneet etenkin niitä, jotka eivät kuulu peritystä vauraudesta nauttivaan yläluokkaan. Jälkikäteen voidaan sanoa, että näihin kohennuksiin tuskin olisi päästy ilman kapitalismille ominaisia myllerryksiä, ahdinkoja ja muodonmuutoksia.”

Sisällys

Kirjoittaja

Jürgen Kocka on viime vuosikymmenten kansainvälisesti arvostetuimpia talous- ja sosiaalihistorian tutkijoita ja syventynyt erityisesti Saksan sekä Euroopan historiaan.

Laita hyvä kiertämään: