Kaisa Karttunen, Laura Kihlström & Sanna-Liisa Taivalmaa: Nälkä ja yltäkylläisyys

9789524953245Vuonna 2050 maapallolla on yli yhdeksän miljardia ihmistä. Onko mahdollista tuottaa tarpeeksi ruokaa tälle joukolle kestävällä tavalla ja vielä varmistaa, että ruoka on ravitsevaa ja että kaikki saavat sitä? Kenelle vastuu tästä kaikesta kuuluu? Ruoan turvaaminen kaikille vaatii muutoksia niin ruoan tuotannon kuin kuluttamisenkin tavoissa.

Nälkä ja yltäkylläisyys käsittelee ruokaturvan monia ulottuvuuksia kansainvälisistä sopimuksista yksittäisen ihmisen arjen valintoihin. Siinä pohditaan ruokaa ihmisoikeutena sekä paikallisten ratkaisujen, väestöllisten muutosten, ilmaston ja ruokahävikin merkitystä. Onko kasvinjalostuksesta ja kaupunkiviljelystä apua ruoan turvaamisessa, entä reilusta kaupasta ja alueellisista sopimuksista? Mikä on Suomen rooli maailman ruokajärjestelmässä, ja mitä ja miten meillä huomenna syödään?

Nälkä ja yltäkylläisyys on ensimmäinen aiheeseen laajasti ja kattavasti paneutunut suomenkielinen perusteos. Se taustoittaa ja haastaa lukijaa – opiskelijoita, asiantuntijoita ja kiinnostuneita kansalaisia – pohtimaan näitä kiinnostavia mutta myös elintärkeitä kysymyksiä.

”Ruokaturva toteutuu, kun kaikilla ihmisillä on kaikkina aikoina fyysiset, sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet saada riittävästi turvallista ja ravitsevaa ruokaa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja mieltymyksiään ja mahdollistaa aktiivisen ja terveen elämän. Ruokaturva jaetaan neljään osaan, jotka ovat ruuan saatavuus, ihmisten mahdollisuus hankkia ruokaa, ruuan hyödyntäminen ja tarjonnan jatkuvuus.”

Sisällys

Kirjoittajat

Kaisa Karttunen maatalous- ja metsätieteiden tohtori. Hän on toiminut ruokaan, maatalouteen ja ruokaturvaan liittyvien kysymysten parissa niin Suomessa, YK-järjestöissä kuin kehitysmaissa.
Laura Kihlström on agronomi ja maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Kihlström on työskennellyt maatalous- ja ympäristöalan koulutussuunnittelijana, freelancer-yrittäjänä sekä apulaisasiantuntijana maatalousprojektissa Etiopiassa.
Sanna-Liisa Taivalmaa on maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Hän on työskennellyt ruokaturva-, maaseutukehitys- ja humanitaarisen avun kysymysten parissa muun muassa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä sekä ulkoministeriössä.

 

Jatka keskustelua kirjan aiheista teoksen omilla Facebook-sivuilla: Nälkä ja yltäkylläisyys.

Laita hyvä kiertämään: