Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato & Anna Kervinen (toim.): Kehityksen tutkimus

9789524953870Maailman jakautuminen vauraampaan ”pohjoiseen” ja köyhempään ”etelään” sekä tästä seuraava epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja -ehdot? Mistä juontuvat rikkaus ja köyhyys, erot taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä kansainvälinen eriarvoisuus? Miten niihin voidaan vaikuttaa? Kehityksen tutkimuksessa selvitetään muun muassa näitä kysymyksiä eri tieteenalojen keinoin.

Kehityksen tutkimus -teoksessa käsitellään kehityksen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, suuntauksia ja periaatteita sekä kehityksen eri selitysmalleja. Siinä pohditaan globaalin eriarvoisuuden syntyä ja kehitysmaiden asemaa maailmantaloudessa. Erikseen tarkastellaan väestökysymyksiä, kehitysmaiden maaseudun asukkaiden selviytymisstrategioita ja kaupungistumista, sukupuolen merkitystä sekä ympäristöä ja kestävää kehitystä.

Teos perustuu aiemmin nimellä Kehitysmaatutkimus julkaistuun kirjaan. Tässä kauttaaltaan päivitetyssä laitoksessa käsitellään aiempaa perusteellisemmin kehityspolitiikkaa, globaalihallintaa ja konfliktien ja kehityksen yhteenkietoutumista.

Kattava perusteos sopii perusoppikirjaksi kehitys- tai kehitysmaatutkimuksessa. Se toimii myös oivallisena käsikirjana kehitysmaista ja suurista globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille.

”Monien tautien tehokas leviäminen edellyttää lämmintä ilmastoa. Näistä taudeista tuhoisin on malaria. (…) Voitaisiin ehkä ajatella, että Euroopassa talvi on paras kansanterveyden tae. Toisaalta vielä sata vuotta sitten myös Euroopassa, Suomessakin aina 1950-luvulle asti, esiintyi malariaa ja Kreikassa raportoitiin 2010-luvulla uusia tapauksia talouskriisin aiheuttaman terveydenhuollon alasajon aikana. (…) Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset vaikuttavat usein keskeisesti tautien leviämiseen.”

Sisällys

Toimittajat

Juhani Koponen (VTT) on Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen emeritusprofessori. Hän on taustaltaan historioitsija ja työskennellyt aiemmin myös toimittajana. Hänen tutkimustyönsä suuntautuu kehitykseen ajatuksena ja käytäntönä sekä niiden historiaan, empiirisinä tutkimuskohteina Tansanian pitkän ajan yhteiskuntahistoria ja Suomen kehityspolitiikan muotoutuminen.
Jari Lanki (YTM) on toiminut opettajana eri kehitysmaatutkimuksen kursseilla Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa. Hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat kehitystutkimuksen yleisen teoreettisen ja empiirisen kehityksen ohella maailmankauppa ja maailmantalous.
Mariko Sato (VTM) on opiskellut kehitysmaatutkimusta ja maailmanpolitiikkaa Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut mm. kehitysyhteistyötehtävissä Somalimaassa ja kehitysyhteistyön konsulttina. Hänen tutkimuskohteitaan ovat erityisesti muuttoliike ja sukupuolikysymykset kehityksessä.
Anna Kervinen (VTM) on kustannustoimittaja, joka on aiemmin toiminut mm. kansalaisjärjestöissä. Kervinen on opiskellut kehitysmaatutkimusta Helsingin yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Robert A. Denemark (PhD), professori, politiikan tutkimus, Delawaren yliopisto
Barry Gills (PhD), professori, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto
Anna Kervinen (VTM), kustannustoimittaja
Tiina Kontinen (FT), dosentti, yliopistonlehtori, yhteiskuntahistorian ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
Mira Käkönen (VTM), tohtorikoulutettava, kehitysmaatutkimus
Kaari Mattila (VTT), pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto
Lalli Metsola (VTT), tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Anja Nygren (FT), dosentti, kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Kukka Ranta (VTM), väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
Maaria Seppänen (FT), dosentti, kehitysmaatutkimuksen ja Latinalaisen Amerikan tutkimus, Helsingin yliopisto
Lauri Siitonen (VTT), tutkimuskoordinaattori, kehitysmaatutkimus, Helsingin yliopisto
Marikki Stocchetti (VTT), pääsihteeri, Kehityspoliittinen toimikunta
Arja Vainio-Mattila (FT), dekaani, humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Cape Breton University
Elina Vuola (TT), Suomen Akatemian akatemiaprofessori, teologinen tiedekunta, Helsingin yliopisto
Jussi Ylhäisi (FT), kehitysmaatutkija
Matti Ylönen (YTM), väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto

Laita hyvä kiertämään: