Kehitysmaatutkimus palkittiin hyvänä akateemisena oppikirjana

150 vuotta täyttävä Opiskelijakirjasto jakoi hyvän akateemisen oppikirjan palkinnon 18.12.2008. Palkintoraati valitsi parhaiksi oppikirjoiksi seuraavat kaksi teosta, jotka molemmat saavat 2 150€ suuruisen palkinnon. Palkinto myönnettiin Gaudeamuksen kirjalle Kehitysmaatutkimus, jonka ovat toimittaneet Juhani Koponen, Jari Lanki ja Anna Kervinen.

Raadin mukaan Prof. Juhani Koposen työryhmän toimittaman Kehitysmaatutkimus-oppikirjan vahvuus on sen tietoisesti esitetty tavoite ”ajatteluun opettamisesta”.  Teos opettaa ajattelemaan kehityksen käsitettä, miksi jotkut maat ”alikehittyvät” ja millaisia ongelmia niiden kehityksessä on sekä lopuksi miten kehitystä voisi auttaa.

Tiedote 18.12.2008
Opiskelijakirjasto / Helsingin yliopisto

“Kielen vuosituhannet” ja “Kehitysmaatutkimus” palkitaan hyvinä akateemisina oppikirjoina

150 vuotta täyttävä Opiskelijakirjasto jakaa hyvän akateemisen oppikirjan palkinnon 18.12.2008. Palkinnon saajaa ovat voineet ehdottaa Helsingin yliopiston opiskelijajärjestöt. Mukaan kelpuutettiin Helsingin yliopiston tutkintovaatimuksissa olevat, vuonna 1999 tai sen jälkeen Suomessa ilmestyneet kirjat. Palkinto jaetaan yhteistyössä suomalaisten oppikirjakustantajien ja -julkaisijoiden kanssa.

Palkintoraati valitsi parhaiksi oppikirjoiksi seuraavat kaksi teosta, jotka molemmat saavat 2 150€ suuruisen palkinnon:

Tapani Lehtinen: Kielen vuosituhannet – suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2007.

Kehitysmaatutkimus: johdatus perusteisiin. (toim. Juhani Koponen, Jari Lanki ja Anna Kervinen). Gaudeamus, Helsinki 2007.

Raadin perusteluissa mainitut kaksi teosta erottuivat muista selvästi. Ne opettavat tieteellistä ajattelua, eivät vain ohjaa suoraan omaan aihepiiriinsä. Ne erottuvat myös käsikirjamaisista, pelkästään luokittelevista oppikirjoista.

Prof. emer. Tapani Lehtisen teos Kielen vuosituhannet on alkeisoppikirja kuuden tuhannen vuoden mittaisesta suomalaisesta kielihistoriasta. Parasta teoksessa on tieteelliseen ajatteluun johdattaminen sekä tieteen muuttumisen ja rinnakkain elävien tulkintojen esitteleminen. Kirja on hyvin kirjoitettu ja havainnollinen, ja sen esimerkit ovat hyvin valittuja ja kiinnostavia.

Prof. Juhani Koposen työryhmän toimittaman Kehitysmaatutkimus-oppikirjan vahvuus on sen tietoisesti esitetty tavoite ”ajatteluun opettamisesta”.  Teos opettaa ajattelemaan kehityksen käsitettä, miksi jotkut maat ”alikehittyvät” ja millaisia ongelmia niiden kehityksessä on sekä lopuksi miten kehitystä voisi auttaa. Lisäksi teoksessa annetaan runsaasti vinkkejä itsenäiseen lisälukemiseen.

Palkintoraati halusi lisäksi jakaa kunniamaininnan kahdelle teokselle:
Heikki Patomäki & Teivo Teivainen: Globaali demokratia (Gaudeamus, Helsinki 2003) sekä Elintarvikehygienia: ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia (toim. Hannu Korkeala, WSOY Oppimateriaalit, Helsinki 2007).

Palkintoraatiin kuului yliopiston opettajia, yliopistopedagogiikan asiantuntija sekä kustantajien ja opiskelijoiden edustajat.

Lisätietoja antavat:
Projektisuunnittelija Hanna Kuusi, puhelin 09 191 23958, hanna.kuusi@helsinki.fi Suunnittelija Päivi Lammi, puhelin 09 191 24041, paivi.m.lammi@helsinki.fi

Terveisin,
Jussi Omaheimo
Verkkotoimittaja

Opiskelijakirjasto
PL 53 (Fabianinkatu 28), 00014 Helsingin yliopisto puhelin (09) 191 24040

http://www.helsinki.fi/opiskelijakirjasto

Kirjat:
Juhani Koponen, Jari Lanki & Anna Kervinen (toim.)
Kehitysmaatutkimus: Johdatusta perusteisiin
ISBN 9789524950046, nidottu, 366 sivua. Gaudeamus 2007.
» Tilaa kirja verkkokaupasta

Maailman jakautuminen vauraampaan “pohjoiseen” ja köyhempään “etelään” sekä tästä seuraava epätasa-arvo on keskeinen globaali ongelma ja samalla monen muun ongelman alkusyy. Miksi maailman eri osien asukkailla on niin erilaiset elinolot ja -ehdot? Mistä juontuvat rikkaus ja köyhyys, erot taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä sekä kansainvälinen eriarvoisuus? Mikä niihin vaikuttaa ja miten niihin voidaan vaikuttaa? Muun muassa näitä kysymyksiä kehitysmaatutkimus tutkii eri tieteenalojen keinoin. Teoksessa selvitetään kehitysmaatutkimuksen teoreettisia lähtökohtia, suuntauksia ja periaatteita sekä kehityksen eri selitysmalleja. Siinä pohditaan globaalin eriarvoisuuden syntyä ja kehitysmaiden asemaa maailmantaloudessa. Erikseen tarkastellaan väestökysymyksiä, maaseudun kotitalouksia, kaupungistumista, sukupuolen merkitystä sekä ympäristöä ja kestävää kehitystä. Tärkeitä aiheita ovat myös valtio, demokratia ja kansalaisyhteiskunta.

Kattava perusteos sopii oppikirjaksi kehitysmaatutkimuksessa. Se toimii myös oivallisena hakuteoksena kehitysmaista ja suurista globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille.

Heikki Patomäki & Teivo Teivainen:
Globaali demokratia
ISBN 9516628796, nidottu, 263 sivua. Gaudeamus 2003.
» Tilaa kirja verkkokaupasta

Globaali demokratia tarjoaa analyyttisen katsauksen globaalin  hallinnan ongelmiin ja muutosmahdollisuuksiin.  Teoksessa esitellään nykyjärjestelmiä ja punnitaan myös
mahdollisuuksia luoda uusia instituutioita. Globaali demokratia  tarjoaa tarpeellista tietoa demokratisaatiosta, globalisaatiosta ja kansainvälisistä organisaatioista.

Laita hyvä kiertämään: