Marjukka Kenttälä: Kieli käyttöön. Suomen kielen jatko-oppikirja

Kieli käyttöön -oppikirjasarjan toisessa osassa syvennetään alkeiskirjan oppeja ja opitaan uutta oppijan omaan ajatteluun ja uuden aineksen prosessointiin luottaen.

Aihepiirit ovat edelleen kiinteästi arkielämään liittyviä, mutta nyt lähestytään myös asiatekstien tyyliä ja sanastoa sekä jakamaan tietoa Suomesta, Suomen luonnosta, historiasta, talouselämästä ja taiteesta.

Teksteissä ja harjoituksissa on runsaasti idiomaattista ainesta ja erilaisia fraaseja; sanastossa on huomioitu ennen kaikkea sanojen yleisyys ja niiden erilaiset käyttöyhteydet.

Harjoitusten vastaukset:

KK jatko-oppikirjan vastaukset, alkuosa (pdf)

KK jatko-oppikirjan vastaukset, loppuosa  (pdf)

Laita hyvä kiertämään: