Mikko T. Virtanen, Pirjo Hiidenmaa & Jyrki Nummi (toim.): Kertomuksen keinoin

Omakohtaiset kertomukset koskettavat ja koukuttavat. Tarinat ja anekdootit auttavat kuvaamaan vivahteita ja yksityiskohtia, joille olisi muuten vaikea antaa konkreettista muotoa. Kertomukset viihdyttävät ja vakuuttavat, havainnollistavat ja tukevat argumentaatiota.

Kertomuksen keinoin pohtii tarinoiden käyttöä mediassa ja tietokirjoissa. Teos analysoi toimittajien ja tietokirjailijoiden suosimia kerrontatekniikoita ja korostaa myös tarinankerronnan etiikkaa ja kriittistä medialukutaitoa. Miksi yksittäistapaus tuodaan julkisuuteen? Miten tosikertomus erotetaan sepitteestä?

Teos kokoaa yksiin kansiin kielen- ja kirjallisuudentutkijoiden näkökulmia. Se tarjoaa välineitä kertomusten käsittelyyn ja ymmärtämiseen niin tutkijoille, kirjoittajille kuin opettajillekin.

Sisällys

Toimittajat

Mikko T. Virtanen, FT, on suomen kielen tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat tarinankerronta kaunokirjallisuuden ulkopuolella sekä kirjoitettu vuorovaikutus eri muodoissaan.
Pirjo Hiidenmaa, FT, on tietokirjallisuuden ja -kirjoittamisen professori Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut tietokirjallisuuden kerrontakeinoista ja kriittisen lukutaidon edistämisestä.
Jyrki Nummi, FT, on kotimaisen kirjallisuuden professori Helsingin yliopistossa. Hänen nykyisiä tutkimusalueitaan ovat historiallinen poetiikka ja erityisesti Kivi-tutkimus.

Muut kirjoittajat

Anna Hollsten (FT, dos.) on kotimaisen kirjallisuuden yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.
Laura Karttunen (FT) tutkii ja opettaa yleistä kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa.
Ralf Kauranen (PD, politices doktor) johtaa Koneen Säätiön rahoittamaa, Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineeseen sijoittuvaa hanketta ”Sarjakuva ja siirtolaisuus: Kuuluminen, kerronta, aktivismi”.
Päivi Koivisto (FT) on vapaa tutkija ja kustannustoimittaja.
Ilona Lindh (FM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston kielentutkimuksen tohtoriohjelmassa.
Olli Löytty (FT, dos.) tutkii ja opettaa kotimaista kirjallisuutta Turun yliopistossa.
Maria Mäkelä (FT, dos.) on yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori ja monitieteisen kertomustutkimuksen keskus Narraren johtaja Tampereen yliopistossa.
Sanna Nyqvist (FT) on yleisen kirjallisuustieteen dosentti Helsingin yliopistossa.
Henri Satokangas (FM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.
Elina Vitikka (FM) on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa.

Laita hyvä kiertämään: