Leena Vähäkylä & Jukka Reivinen (toim.): Ketä kiinnostaa?

9789524953160Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen puhuttavat, mutta mistä niissä on kysymys? Ketä kiinnostaa? pohtii, kuinka sikiöaika ja lapsuuden univaikeudet vaikuttavat lapsen myöhempään elämään, miten koulu-uupumusta voidaan ehkäistä ennalta ja kuinka lapsen sosiaalista elämää pitäisi tukea.

Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -tutkimusohjelman tutkijat tuovat kirjassa oman panoksensa laajaan ja monimuotoiseen syrjäytymiskeskusteluun. Kirjassa pohditaan yhteiskunnan nuorimpien syrjäytymistä, sen ilmenemismuotoja, siihen johtavia tekijöitä ja ehkäisymahdollisuuksia. Lapsia ja nuoria tarkastellaan osana sosiaalista mosaiikkia: yhteiskunnan aktiivisina jäseninä.

Kirjassa on kaksi osaa, joista ensimmäinen paneutuu syrjäytymisen ehkäisyyn ja toinen tarkastelee hyvinvoinnin edellytyksiä. Lasten omat käsitykset perheestä, koulusta, kavereista ja asuinympäristöstä tulevat vahvasti esiin.

Kirja on kolmas osa Suomen Akatemian kanssa toteutettua Tutkitusti-kirjasarjaa.

Toimittajat

Kirjan ovat toimittaneet SKIDI-KIDS-tutkimusohjelman ohjelmapäällikkö, FT Jukka Reivinen ja ohjelman tiedottaja, YTM Leena Vähäkylä Suomen Akatemiasta. Vähäkylä on kirjoittanut mm. kolme mielenterveysaiheista kirjaa. Reivisen kiinnostuksen kohteita ovat terveyden tutkimus, terveyspolitiikka, hyvinvointitutkimus ja tiedepolitiikka.

“Jos nuori on ilman opiskelu- tai työpaikkaa, onko hän vakavassa vaarassa syrjäytyä? Voi olla, mutta vain näiden kriteerien korostaminen antaa yksinkertaistetun kuvan monimutkaisesta ilmiöstä.” Jukka Reivinen

“Vaikka lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi ovat keskimäärin parantuneet, osalla menee entistä huonommin. Vaikein tilanne on niillä, joille on alkanut kasaantua huono-osaisuuden riskitekijöitä jo ennen syntymää.” Marja-Leena Perälä, Nina Halme & Outi Kanste

“Lasten kerronnalle olisi luotava tietoisesti aikaa ja tilaa. Koska koulujen ja päiväkotien toimintatavat on luotu aikoina, jolloin lasten kuuntelemiselle ei annettu arvoa, tarvitaan tietoista ponnistelua.” Riikka Hohti & Liisa Karlsson

Laita hyvä kiertämään: