Kimmo Ketola, Ilkka Pyysiäinen & Tom Sjöblom (toim.): Uskonto ja ihmismieli

9789524950077Teos on loppuunmyyty.

Mikä selittää tietynlaisten uskomusten yleismaailmallisen suosion? Miksi ihmisillä on taipumus erottaa tiettyjä toimintoja arkisista askareista ja suhtautua niihin poikkeuksellisesti?

Miksi näissä toiminnoissa usein hyödynnetään poikkeuksellisia tunne- ja tietoisuudentiloja? Mikä selittää sen, että uskonto lisää ihmisten yhteenkuuluvuutta? Miksi ihmiset välittävät tiettyjä kertomuksia perinteenä sukupolvelta toiselle? Uskonto ja ihmismieli etsii vastauksia näihin kysymyksiin kognitiivisen uskontotieteen avulla, joka on yksi uskontotieteen uusista lähestymistavoista. Sen päämääränä on selittää tieteen avulla ylikulttuurisesti toistuvia uskonnollisia ilmiöitä.

Lähestymistavan mukaan ihmismieli ei ole tyhjä taulu, joka saa sisältönsä kulttuurista, vaan pikemminkin kulttuuri saa sisältönsä yksilöiden mielistä. Näin myös uskonto nousee ihmismielen rakenteesta ja on osa ihmisen luontaista toimintarepertoaaria. Riippumatta siitä, onko olemassa jumalia, jotka ilmoittavat itsensä ihmisille, on selitettävä, miksi uskonnollinen ilmoitus tuntuu puhuttelevalta ja miksi uskonnollinen sanoma leviää eri kulttuureissa. Uskonto ja ihmismieli on ensimmäinen perusteellinen suomenkielinen johdatus kognitiiviseen uskonnontutkimukseen. Uskontoa lähestytään siinä luonnollisena osana ihmismieltä ja kulttuuria. Tämä uusi kansainvälinen suuntaus lähestyy uskonnollista ajattelua, käyttäytymistä ja kokemusta kognitiivisen psykologian, neurotieteen ja evoluutioteorian näkökulmista.

Teos koostuu laajasta johdannosta ja tapausanalyyseista, joiden teemat vaihtelevat jumalakäsitteistä rock-idolien palvontaan ja psykoterapiaan. Teos on tarkoitettu oppikirjaksi uskontotieteeseen sekä muuhunkin kulttuurintutkimukseen. Samalla se on kiinnostava katsaus uskontojen tutkimukseen jokaiselle näitä asioita pohtivalle. Kirjoittajat ovat uskontotieteen tutkijoita.

Laita hyvä kiertämään: