Gaudeamus tunnus RGB

Ilkka Ruostetsaari

Ilkka Ruostetsaari, YTT, on valtio-opin professori Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hän on analysoinut pitkään suomalaista vallankäyttöä eliitteihin ja energiapolitiikkaan kohdistuvissa tutkimuksissaan.

Scroll to Top