Gaudeamus tunnus RGB

Ilmari Käihkö

Ilmari Käihkö, FT, on sotatieteiden dosentti Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulussa. Hänen tutkimuksensa keskittyy laajasti sotaan, sodankäyntiin, strategiaan ja siviili-sotilassuhteisiin. Hän palveli rauhanturvaajana Yhdistyneiden kansakuntien MINURCAT-operaatiossa Tšadissa vuonna 2009.

Sotilaan päiväkirja -kansi

Sotilaan päiväkirja

Scroll to Top