Gaudeamus tunnus RGB

Jari Lavonen

Jari Lavonen, FT, on fysiikan ja kemian didaktiikan professori Helsingin yliopistossa. Hän toimii Opettajankoulutusfoorumin sekä Ylioppilastutkintolautakunnan puheenjohtajana.

Projektioppiminen luonnontieteissä

Projektioppiminen luonnontieteissä

Gaudeamus
Scroll to Top