Jouni Tilli

Jouni Tilli

Jouni Tilli, YTT, on valtio-opin dosentti. Hän työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Tillin tutkimuksen kohteita ovat poliittinen ja uskonnollinen vallankäyttö sekä historiapolitiikka. Näitä ilmiöitä hän lähestyy retoriikan näkökulmasta.

Maanpuolustustahto Suomessa

Maanpuolustustahto Suomessa

Gaudeamus
Scroll to Top