Miina Kaarkoski

Miina Kaarkoski

Miina Kaarkoski on filosofian tohtori. Hän työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Kaarkosken tutkimuskohteita ovat poliittinen kielenkäyttö sekä parlamentti- ja käsitehistoria puolustuspolitiikassa ja ympäristöpolitiikassa.

Maanpuolustustahto Suomessa

Maanpuolustustahto Suomessa

Gaudeamus
Scroll to Top