Mikko Villi

Mikko Villi, TaT, toimii yliopistonlehtorina ja Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Villi on viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. Villin tutkimus kohdistuu mediajohtamiseen, journalismiin, sosiaaliseen mediaan, mobiiliviestintään ja valokuvalliseen viestintään.

Mediajohtaminen

Gaudeamus
Scroll to Top