Riitta Seppänen-Järvelä

Riitta Seppänen-Järvelä, VTT, on dosentti ja tutkimuspäällikkö Kelan tutkimusyksikössä. Hän on kehitellyt moninäkökulmaista ja -menetelmällistä arviointi- ja implementaatiotutkimusta erityisesti kuntoutuksen parissa.

Johdatus monimenetelmälliseen tutkimukseen -kansi

Johdatus monimenetelmälliseen tutkimukseen

Johtaminen sosiaalialalla

Scroll to Top