Teemu Häkkinen

Teemu Häkkinen

Teemu Häkkinen on filosofian tohtori, joka työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistossa. Häkkisen kiinnostuksen kohteita ovat parlamentti- ja käsitehistoria sekä aseellisen konfliktin ja poliittisen päätöksenteon väliset rajapinnat.

Maanpuolustustahto Suomessa

Maanpuolustustahto Suomessa

Gaudeamus
Scroll to Top