Gaudeamus tunnus RGB

Tommi P. Lankila

Tommi P. Lankila, PhD, Dott. Ric., on valmistunut tohtoriksi historiasta sekä Princetonista että Rooman Tor Vergata -yliopistosta. Hänen pääasiallinen tutkimuskohteensa on antiikin ja varhaiskeskiajan Välimeren alue.

Gaudeamus
Scroll to Top