Vitruvius

Vitruvius oli ensimmäisen vuosisadan jälkipuoliskolla eaa. vaikuttanut roomalainen arkkitehti ja insinööri. Hänen teoksensa Arkkitehtuurista (n. 30–20 eaa.) on ainoa antiikin ajalta kokonaisena säilynyt arkkitehtuuria käsittelevä julkaisu. Vitruviuksen jälkivaikutus on ollut valtava, ja hänen näkemyksensä olivat keskeisiä etenkin renessanssin arkkitehtuuriajattelussa.

Gaudeamus
Scroll to Top