Kirjoittajavieras: Jari Niemelä

Ihmisen ja ympäristön suhde on muuttumassa peruuttamattomasti. Maapallon kasvava väestö on ruokittava ja köyhyys saatava vähenemään. Samaan aikaan on säilytettävä maailman me­rien, metsien ja muun ympäristön luonnon­rikkaus ja tuottavuus, sillä ihminen on täysin riippuvainen luonnon tarjoa­masta ravinnosta ja puhtaasta vedestä. Luonnon merkitys hyvän mielen ja mielen­terveyden lähteenä kasvaa kaupungistuvassa maailmassa.

Millainen on tulevaisuutemme luonto ja luontosuhteemme? Tätä pohtimaan kokosimme joukon asiantuntijoita. Meitä kaikkia yhdistää viesti siitä, että kehityksen suuntaan voidaan vielä vaikuttaa. Halusimme laatia jokaisen kansalaisen ympäristötiedon lähteeksi sopivan tieto­kirjan, jossa ympäristöä tarkastellaan laaja-alaisesti – teemat liikkuvat geneettisestä monimuotoisuudesta ja tropiikin metsistä kotipuutarhaan, onnen lähteiltä Facebook-luonnonsuojeluun. Kirjamme nimeksi tuli Ihminen ja ympäristö, ja se ilmestyy syksyllä.

Lähtökohtanamme teoksessa on ihminen, sillä ihminen ja hänen päätöksensä vaikuttavat kaikkiin maailman ekosysteemeihin. Lapsena kehittyvä luontosuhde on monessa mielessä korvaamaton.

Kirjamme kertoo Suomen ympäristön tilasta ja tarttuu samalla maailman suuriin ympäristöhaasteisiin: luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, ilmaston­muutokseen ja kaupungistumiseen. Ihmiskunta on joutunut tekemisiin sellaisten muutosten kanssa, joita se ei ole aiemmin kohdannut. Miten sopeudumme näihin muutoksiin ja miten lievennämme niiden kielteisiä vaikutuksia ihmis­lajiin ja muihin lajeihin?

Paljon on jo tehty ympäristönsuojelun eteen – esimerkiksi Suomessa on saatu vesistöjen tila kohenemaan ja pelastettu merikotka ja itämerennorppa ympäristömyrkyiltä. Nykyiset toimet eivät kuitenkaan kykene turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja maapallon kestävyyttä.

Ihmiskunnan tulevaisuudelle tärkeitä päätöksiä tehdään yhtä lailla kotona, työpaikoilla ja vaaliuurnilla kuin eduskunnassa ja valtuustoissakin. Päätösten tueksi tarvitaan luotettavaa tietoa. Hyvä tietokirja tarjoaa verkkoaikakaudelle ominaisen sirpaletiedon sijaan vankan ja punnitun kokonaiskuvan aiheestaan.

Jari Niemelä
Biotieteellisen tiedekunnan dekaani, Helsingin yliopisto.
Ihminen ja ympäristö -teoksen toimittaja. Teos ilmestyy syyskuussa 2011.

Laita hyvä kiertämään: