Kirjoittajavieras: Marjatta Kalliala

”Meillä on hyvä päivähoito”, kuulee usein todettavan ohimennen ja itsestään­selvyytenä. Miten niin? Kenen näkökulmasta se on hyvää? Milloin siitä tuli hyvää? Miten se pysyy hyvänä, jos se nyt on hyvää?

Kun näitä kysymyksiä esittää varhaiskasvatuksen tutkijoille, saa vastauksia, jotka kyseen­alaistavat yleiskuvan yleishyvästä päivähoidosta. Tutkimuksen tarjoamat vastaukset jättävät kuitenkin niin paljon aukkoja, että on lähestyttävä lapsia ja päivähoidon työntekijöitä, jotka tuntevat päivähoidon nahoissaan. Myös muita päivähoitoa lähellä olevia ihmisiä kannattaa kuunnella: esimerkiksi vanhemmilla, kouluttajilla ja opiskelijoilla on sanansa sanottavana. Kuva ”hyvästä päivähoidosta” säröilee yhä pahemmin.

Oma käsitykseni suomalaisesta päivähoidosta ja varhaiskasvatuksesta ei perustu vain omaan ja muiden tutkimukseen vaan lukemattomiin tiedon murusiin, joita olen kerännyt Suomessa ja ulkomailla ja joista on vähitellen muodostunut jotakin, jota voi perustellusti nimittää näkemykseksi.

Uuden kirjani nimi on Lapsuus hoidossa?. Kirjassani kysyn, onko homma hanskassa ja lapsuus lapasessa, kun lapsi on saanut päivähoitopaikan. Kirjoitan aikuisten päätöksistä ja lasten kokemuksista, puhutaanpa sitten lainsäädännöstä tai siitä, miten suhtaudutaan lapsen koti-ikävään tai musiikkihetken lauluvalintoihin.

Kirjani on pamfletti. Suoraan mielipiteen ilmaisemiseen oikeuttava kirjoittamisen tapa on toisinaan puhdasta tutkimusta terävämpi ase, kun pyritään ymmärtämään, miksi asiat ovat niin kuin ovat ja mitä niille pitäisi tehdä. Mielipiteeni eivät rakennu tyhjän päälle: pamfle­tissa voin perustella ne käyttämällä hyväksi alan tutkimustietoa mutta myös kaikkea muuta, mikä on kartuttanut asiantuntemustani.

On tärkeää voida kirjoittaa suoraan ja suomeksi niille, joita asia koskee: poliittisille päättäjille, päivähoidon ja varhaiskasvatuksen työntekijöille ja heidän kouluttajilleen, lasten vanhemmille ja kaikille niille, joiden mielestä pienten lasten elämä on tärkeää.

Lapset eivät kirjaa lue. Heidän vuokseen se on kuitenkin kirjoitettu. Minulle on tärkeää, että voin katsoa suomalaisia lapsia silmiin ja sanoa: Yritin. Yritin vaikuttaa siihen, että päiväkotilapsuudesta tulisi yhä vahvemmin osa lapsen arvoista lapsuutta.

Marjatta Kalliala
Lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen dosentti
Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto

Marjatta Kallialan teos Lapsuus hoidossa? julkaistaan helmikuussa 2012. Hänen edelliset Gaudeamuksen julkaisemat teoksensa ovat päiväkotielämää tarkasteleva Kato mua! (Gaudeamus 2008) ja lastenleikkeihin paneutuva Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä (Gaudeamus 1999).

Laita hyvä kiertämään: