Tuija Kotiranta ym. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta

9789524951913Ihmiset ovat luonnostaan ja välttämättä sosiaalisia, mutta sosiaalisuuden muodot vaihtelevat eri aikoina ja eri paikoissa. Sosiaalisen toiminnan perusta -teoksessa osoitetaan, kuinka monin tavoin inhimillinen toiminta, yhteisöllisyys ja hyvinvointi ovat sidoksissa sosiaalisuuteen ja kasvavat siitä.

Nyky-Suomessa sosiaalisuuden merkitystä ei aina täysin ymmärretä, mikä ilmenee esimerkiksi haettaessa taloudellisia säästöjä. Hyvin usein sosiaalitoimen resursseja vähennetään, eivätkä tämän suuntauksen vastustajat likikään aina saa ääntään kuuluviin asioista päätettäessä.

Teoksen tarjoamat käsitteet ja tutkimustulokset auttavat selkiyttämään ja perustelemaan sosiaalialan intressejä. Kirja tarjoaa diagnoosin sosiaalisuuden katoamisesta ja katsauksen sosiaalisen toiminnan tutkimuksen perinteisiin. Lisäksi siinä esitellään uusia tutkimustuloksia ja aloitteita. Se on suunnattu ennen kaikkea sosiaalialan ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille.

Sisältö

1. Sosiaalisen muutos, monimuotoisuus ja tutkimus    7
Petteri Niemi, Tuija Kotiranta & Raili Haaki
I
2. Sosiaalinen sosiaalipolitiikan historiassa    23
Mikko Mäntysaari & Tuija Kotiranta

3. Sosiaalitieteet, sosiaalisuus ja sosiaalisen toiminnan teoria    51
Pekka Kuusela

4. Lyhyt johdatus sosiaalisen ontologiaan     72
Eerik Lagerspetz

5. Sosiaalinen toiminta    87
Raimo Tuomela & Pekka Mäkelä

6. Toimijuus ja sosiaalisen toiminnan teoria    113
Tuija Kotiranta & Tuija Virkki

II
7. Hoivan sosiaaliset merkitykset    135
Anneli Anttonen

8. Sosiaalinen näkökulmana vanhuudessa    152
Kari Salonen

9. Minä itse ja sen määrääminen     169
Petteri Niemi

10. Hyvän kehä sosiaalipolitiikan ytimenä    198
Jouko Kajanoja & Robert Hagfors

11. Henki, hyvyys ja sosiaalinen    226
Eero Ojanen
III
12. Sosiaalisuus ja sosiaalinen hyvinvointi     241
Tuija Kotiranta, Raili Haaki & Petteri Niemi

Kirjoittajat 249

Toimittajat

Tuija Kotiranta, YTT, yliopistonlehtori (ma.), Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Petteri Niemi, YTT, tutkijatohtori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Raili Haaki, YTL, kehittämispäällikkö, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske).

Muut kirjoittajat

Anneli Anttonen, YTT, professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto.
Robert Hagfors, VTT, johtava tutkija, Kansaneläkelaitos.
Jouko Kajanoja, VTT, ekonomi, tutkija, Emma Palvelut.
Pekka Kuusela, YTT, yliopistonlehtori, Yhteiskuntatieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto.
Eerik Lagerspetz, VTT, professori, Käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, Turun yliopisto.
Pekka Mäkelä, VTM, tutkija, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto.
Mikko Mäntysaari, YTT, professori, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Eero Ojanen, YTL, filosofi, tietokirjailija, Hattula.
Kari Salonen, YTT, yliopettaja, Turun ammattikorkeakoulu.
Raimo Tuomela, FT, PhD, professori emeritus, Käytännöllisen filosofian laitos, Helsingin yliopisto.
Tuija Virkki, YTT, yliopistotutkija, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian­ laitos, Jyväskylän yliopisto.

Laita hyvä kiertämään: