Päivi Pietilä & Pekka Lintunen (toim.): Kuinka kieltä opitaan

9789524953313Monipuolinen kielitaito on nykyään tärkeimpiä työelämässä tarvittavia ominaisuuksia. Myös kaikenlainen liikkuvuus on lisääntynyt valtavasti, ja ihmiset matkustelevat maasta toiseen niin työn ja opiskelun kuin huvinkin vuoksi. Vieraan kielen oppiminen koskee jokaista.

Kuinka kieltä opitaan on kattava tietopaketti kielenopettajaksi aikoville, opettajana toimiville ja kaikille kielenoppimisesta kiinnostuneille. Teoksessa käsitellään kielitaidon olemusta, yksilöiden välisiä eroja kielenoppimisessa, kieliopin opetuksen haasteita, sanaston roolia vieraan kielen taidossa, suomalaisten ääntämisvaikeuksia ja kielitaidon arviointia.

Kirjoittajat ovat kokeneita vieraan kielen oppimisen ja opettamisen tutkijoita ja opettajankouluttajia.

”Suomeksi ei ole aikaisemmin julkaistu vastaavanlaista teosta, jossa niin vieraan kielen oppijan kuin opettajankin näkökulma on yhtä lailla mukana.” Päivi Pietilä ja Pekka Lintunen

”Sana tarvitsee paljon yhteyksiä löytyäkseen muistista nopeasti. Yhteyksien muodostuminen ja ylläpito edellyttävät sanojen aktiivista käyttöä. Jos sanaa ei käytetä, sen liikkuminen muistissa hidastuu ja osaaminen heikkenee niin, että lopulta sana unohtuu.” Marja-Leena Niitemaa

”Jokaista kieltä muokkaa kulttuuri, jossa se on kehittynyt ja jossa sitä käytetään. Sanoilla ei ole kulttuurista riippumattomia merkityksiä, vaan kieli kertoo puhujansa kulttuurista, ilmentää kulttuurin taustalla olevaa ajattelutapaa ja maailmankuvaa. Kielen oppiminen on siten myös kulttuurin oppimista, ja väärinkäsityksiä aiheutuu yhtä lailla puutteellisen kulttuurintuntemuksen kuin puutteellisen kielitaidonkin takia.” Riitta Pyykkö

Sisällys

Toimittajat

Päivi Pietilä, FT, on englantilaisen filologian professori Turun yliopistossa. Hän on soveltavan kielitieteen, erityisesti vieraan kielen oppimisen tutkija. Häntä kiinnostavat mm. sanaston ja kieliopin suhde oppijan kielessä, sanastollinen variaatio vieraalla kielellä kirjoittamisessa sekä edistyneiden oppijoiden kielitaito.
Pekka Lintunen, FT, on englantilaisen filologian lehtori Turun yliopistossa. Hänen keskeisin tutkimusalueensa on suullinen kielitaito, erityisesti ääntämisen oppiminen.

Muut kirjoittajat

Heini-Marja Järvinen, FT, vieraiden kielten didaktiikan professori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto.
Marja-Leena Niitemaa, FM, englannin kielen lehtori (eläkk.), Kupittaan lukio.
Riitta Pyykkö, FT, venäjän kielen professori, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto.
Marketta Sundman, FT, pohjoismaisten kielten professori emerita, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto.
Outi Veivo, FM, ranskan kielen yliopisto-opettaja, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto.

Laita hyvä kiertämään: