Tiedekulmapokkari 2: Kuka maailmaa hallitsee?

Maailmaa pirstovat vanhojen jakolinjojen ohella uudet ja vielä jäsentymättömät rajat. Demokratiaa koettelevat niin vihapuhe, vaihtoehtoisten faktojen levittäminen kuin vahvojen johtajien ja nationalismin paluu. Kiristynyt kansainvälinen ilmapiiri on osoittanut kerta toisensa jälkeen, että yhteisiä sopimuksia on entistä vaikeampi muodostaa. Vanhat säännöt eivät enää päde.

Kuka maailmaa hallitsee? -teoksessa eturivin tutkijat avaavat vallan umpisolmuja ajankohtaisista näkökulmista geopolitiikasta sosiaaliseen mediaan. Millaiset ovat yksilön vaikutusmahdollisuudet moninapaisessa ja verkottuneessa maailmassa? Ohjailevatko meitä talouden reunaehdot, populistien tarinat vai kenties ideologiat? Tekeekö ydinsodan pelko paluun?

Teos on Helsingin yliopiston Tiedekulman kanssa yhteistyössä suunnitellun Tiedekulmapokkari-sarjan toinen osa, joka tarjoilee tuoretta tutkittua tietoa helposti lähestyttävällä tavalla. Tiedekulman Crazy World -teemaviikkoon pohjautuvan kirjan lopusta löytyvän visan avulla voit haastaa myös ystäväsi uuden äärelle!

Tiedekulmapokkarit

Helsingin yliopiston Tiedekulma on yliopiston olohuone, joka tuo yhteen tieteen, tieteentekijät ja suuren yleisön. Sen neljä vuosittaista teemaviikkoa ovat Helsinki Health Week, Hope for Globe, Crazy World ja Smart as HEL.

Tiedekulmapokkarien sarjassa keskitytään vuorollaan kuhunkin teemaviikkoon. Sarjan ensimmäinen osa Terve elämä! ilmestyi alkuvuodesta 2020. Se keskittyi terveyttä koskeviin löydöksiin. Kolmas pokkari ilmestyy keväällä 2021 Hope for Globe -viikon yhteydessä.

Sisällys

Kirjoittajat

Venla Bernelius, Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen apulaisprofessori, joka tutkii kaupunkien eriytymisen dynamiikkaa, koulutusta ja muuttoliikettä. Berneliuksen erityinen mielenkiinto kohdistuu segregaation yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Julian Honkasalo, Suomen Akatemian tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Honkasalon tärkeimpiin tutkimusintresseihin kuuluvat sukupuolen
ja rodun historialliset valtarakenteet, biopolitiikka, Hannah Arendtin ja Michel Foucault’n poliittinen ajattelu sekä väkivallaton vastarinta.

Seija Ilmakunnas, VTT, on talouspolitiikasta kiinnostunut ekonomisti, joka toimii työelämäprofessorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on suuntautunut
työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan tutkimukseen.

Markku Kivinen, yhteiskuntatieteilijä ja kirjailija, on toiminut Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtajana vuosina 1996–2018. Nykyisin hän on emeritus professori Aleksanteri-instituutissa. Hänen erikoisalaansa ovat Venäjä-tutkimus ja yhteiskunnalliset muutosprosessit.

Markus Kröger, kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori ja akatemiatutkija Helsingin yliopistolla. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt poliittiseen talouteen
ja maailmanekologisiin muutoksiin ennen kaikkea Latinalaisessa Amerikassa, Intiassa ja Suomessa.

Salla-Maaria Laaksonen, VTT, on viestinnän ja teknologian tutkija Helsingin yliopistolla. Hänen tutkimuksensa käsittelee verkkojulkisuuden lainalaisuuksia, organisoitumista verkossa sekä datan ja algoritmien käyttöä organisaatioissa.

Teemu Pauha, FT, PsM, TM, on psykologi ja uskontotieteilijä, joka on erikoistunut uskonnollisenidentiteetin ja uskontoryhmien välisten suhteiden sosiaalipsykologiaan sekä islamiin Suomessa. Tutkimustyön ohessa Pauha on toiminut erilaisissa terveydenhuollon psykologin tehtävissä.

Minna Ruckenstein, apulaisprofessori Kuluttajatutkimuskeskuksessa Helsingin yliopistossa. Hän tutkii digitaalisten aineistojen käyttöön ja talouteen liittyviä ilmiöitä ihmisen ja yhteiskunnan näkökulmista yhteistyössä monitieteisen tutkimusryhmän ja kansainvälisen tutkijaverkoston kanssa.

Johanna Vuorelma, politiikan tutkija, työskentelee tutkijatohtorina Tampereen yliopiston tutkijakollegiumissa. Vuorelman tutkimusaiheet käsittelevät narratiiveja kansainvälisen politiikan kielessä, luottamusta kansainvälisissä suhteissa,ulkopolitiikan analyysin tulkintaperinteitä sekä totuuspuhetta poliittisessa retoriikassa.

Laita hyvä kiertämään: