Mikko Laaksonen & Karri Silventoinen (toim.): Sosiaaliepidemiologia

9789524951715Sosiaaliepidemiologia tutkii terveyden ja sairauden sekä niihin vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden esiintyvyyttä ja jakautumista eri väestöryhmissä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat esimerkiksi sosioekonomiset ja alueelliset terveys­erot, tällaisiin eroihin vaikuttavat kulttuuriset, taloudelliset ja psykologiset tekijät sekä terveydentilassa tapahtuvat muutokset elämänkaaren eri vaiheissa.

Sosiaaliepidemiologia on ensimmäinen suomenkielinen teos, jossa eri alueilla tehtävää tutkimusta esitellään kattavasti. Keskeisen painon saa suomalainen yhteiskunta, mutta esitetyt tulokset liitetään osaksi kansainvälistä tieteellistä keskustelua.Teos on soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ja on kattava aihepiirin käsikirja.

Sisällys

I Johdanto
Mitä on sosiaaliepidemiologia (Mikko Laaksonen & Karri Silventoinen)
Sosiaaliepidemiologian juuret (Heikki S. Vuorinen)

II Väestöryhmittäiset terveyserot
Sosioekonominen asema (Eero Lahelma & Ossi Rahkonen)
Sukupuoli (Elianne Riska)
Perhe ja siviilisääty (Kaisla Joutsenniemi)
Työttömyys (Pekka Martikainen & Netta Mäki)
Alue ja kontekstuaaliset tekijät (Sakari Karvonen)

III Terveyteen ja terveyseroihin vaikuttavat tekijät
Terveyskäyttäytyminen (Leena Koivusilta)
Psykososiaaliset tekijät (Ari Haukkala)
Psykososiaaliset työolot (Kirsi Ahola, Ari Väänänen, Jussi Vahtera & Mika Kivimäki)
Aineelliset ja taloudelliset tekijät (Mikko Laaksonen)
Kognitiiviset kyvyt (Karri Silventoinen & Markus Jokela)

IV Terveys ja elämänkaari
Ohjelmoituuko aikuisiän terveys jo sikiökaudella (Johan Eriksson)
Lapsuuden elinolot ja aikuisuuden terveys (Laura Kestilä & Ossi Rahkonen)
Ikääntyneiden terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät (Jenni Blomgren, Tuija Martelin, Päivi Sainio & Seppo Koskinen)

Kirjallisuus
Kirjoittajat

Toimittajat

Mikko Laaksonen, dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, Hjeltinstituutti, kansanterveystieteen osasto
Karri Silventoinen, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos

Muut kirjoittajat

Kirsi Ahola, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
Jenni Blomgren, VTT, erikoistutkija, Kansaneläkelaitos
Johan Eriksson, professori, Helsingin yliopisto, kliininen laitos
Ari Haukkala, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Markus Jokela, dosentti, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, psykologian laitos
Kaisla Joutsenniemi, LT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Sakari Karvonen, dosentti, osastojohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Laura Kestilä, VTT, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Mika Kivimäki, professori, University College London ja Työterveyslaitos
Leena Koivusilta, dosentti, lehtori, Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Seppo Koskinen, LT, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Eero Lahelma, professori, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto
Tuija Martelin, VTT, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Pekka Martikainen, professori, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Netta Mäki, VTT, tutkija, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Ossi Rahkonen, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto
Elianne Riska, professori, Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan
Päivi Sainio, THM, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jussi Vahtera, professori, Turun yliopisto ja Työterveyslaitos
Heikki S. Vuorinen, dosentti, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, kansanterveystieteen osasto
Ari Väänänen, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos

Laita hyvä kiertämään: