Arto Laitinen: Itseään tulkitseva eläin

9789524950336Ihminen on itselleen arvoitus, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Vastauksesta kuitenkin riippuu, millainen ihmisestä tulee. Hän voi toteuttaa omimpia mahdollisuuksiaan tai jäädä rajallisten näkökulmien vangiksi.

Kanadalainen yhteiskuntafilosofi Charles Taylor (1931-) on ollut erilaisten yksipuolisten näkökulmien väsymätön kriitikko. Itseään tulkitseva eläin esittelee Taylorin oman “itsetulkinnallisen” ihmiskäsityksen keskeisiä oletuksia. Siinä keskeisiä ovat muun muassa etiikka ja elämän arvot, itseymmärrys ja vastuu itsestä sekä yhteisöllisyys ja kulttuurierojen tunnustaminen.

Kirjoittaja

Arto Laitinen, YTT, on perehtynyt etenkin etiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan ja filosofiseen ihmistutkimukseen. Hän toimii tutkijana Helsingin yliopiston Tutkijakollegiumissa ja on filosofian dosentti Jyväskylän yliopistossa.

 

 

Laita hyvä kiertämään: