Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi (toim.): Solidaarisuus

9789524951722Onko solidaarisuus vanhentunut juhlasana vai hyvän yhteiskunnan ydin? Hyvinvointivaltio kriisiytyy, globaali eriarvoisuus lisääntyy, tuloerot kasvavat, maahanmuuttoa kritisoidaan, islamia demonisoidaan. Johtajien palkkiot ovat kohonneet pilviin ja poliitikot ryvettyneet rahoitus- ja muissa kriiseissä. Muun muassa nämä puheenaiheet saavat pohtimaan erilaisten solidaarisuuksien tilaa ja tulevaisuutta.

Teoksessa lähestytään solidaarisuutta ennen ja tänään. Solidaarisuutta pohditaan sekä kuvaavana että arvottavana käsitteenä, sekä tavallisen yhdessä elämisen perustana että vallankumouksellisten poliittisten taistelujen inspiroijana. Kirjassa muistetaan myös, että solidaarisuudella on pimeä ja latistava puolensa. Solidaarisuutta tarkastellaan arkisista pienyhteisöistä kokonaisiin yhteiskuntiin, poliittisista liikkeistä koko ihmiskuntaan.

Sisällys

Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi: Moniongelmainen solidaarisuus

Ihmisluonto, normit ja emootiot
Ilkka Pyysiäinen: Solitaarisen solidaarisuus: yhteistyö, evoluutio ja jumalat
Petri Ylikoski: Solidaarisuus ja itsekkyyden normi
Mikko Salmela: Kollektiiviset tunteet solidaarisuuden liimana
Sami Pihlström: Yksilöt jatkumossa – solidaarisuuden metafysiikasta

Hyvinvointi ja yhteisvastuu
Arto Laitinen, Anne Birgitta Pessi & Juho Saari: Hyvinvointi ja yhteisvastuu
Turo-Kimmo Lehtonen & Jyri Liukko: Vakuuttaminen ja solidaarisuuden hinta
Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi: Onko auttaminen solidaarista?

Poliittinen solidaarisuus
Juha Sihvola: Solidaarisuus globaalissa kapitalismissa ja luterilainen etiikka
Heikki Patomäki: Globaali solidaarisuus: kohti uusia poliittisen organisoitumisen muotoja
S.-J. Savonius-Wroth: ”Veljeys” ennen Ranskan suurta vallankumousta
Petter Korkman: Ihmisoikeudet – solidaarisuutta vai imperialistisen kapitalismin salajuoni?
Laura Assmuth: Kirosana? Solidaarisuus ja sen puute jälkisosialistisissa Baltian maissa
Susanne Dahlgren: Puolustakaa profeetan sananvapautta! Eurooppalaiset arvot, sananvapaus ja tekopyhyys

Onko solidaarisuus hyvä asia?
Miira Tuominen: Kysymyksiä solidaarisuuden arvosta
Mika Ojakangas:  Pimeä solidaarisuus
Marja-Liisa Honkasalo: Solidaarisuutta rajan takaa: elinsiirrot ja sosiaaliset siteet
Matti Häyry: Solidaarisuus ”eurooppalaisena periaatteena” bioetiikassa
Martin Kusch: Tiedeyhteisö solidaarisuuden ihanteena?

Tietoiskut
Sari Kivistö: Solidaarisuus-sanan etymologiaa
Kari Saastamoinen: Sympatia ja solidaarisuus
Päivi Pöyhönen: Sukupolvisopimus solidaarisuuden muotona: hoiva perheissä
Turo-Kimmo Lehtonen & Jyri Liukko: Minimitasoinen sosiaaliturva ja solidaarisuus
Tomi Oravasaari: Vapaaehtoistoiminnan todellinen luonne
Marjaana Seppänen: Ikääntyneiden auttaminen – kenen solidaarisuutta?
Malin Grahn: Mahdollisen maailman feminismi
Glen Newey: Suvaitsevaisuus ja solidaarisuus
Katalin Miklóssy: Solidaarisuus-liike Puolassa
Charles Husband: Solidaarisuuden haasteet monikulttuurisissa yhteiskunnissa
Arto Laitinen & Anne Birgitta Pessi: Solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus
Andrew Nestingen: Solidaarisuus Aki Kaurismäen elokuvissa

Kirjallisuus
Kirjoittajat
Kiitokset

Toimittajat

Arto Laitinen on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkija ja filosofian dosentti Jyväskylän yliopistosta. Hänen erityisalojaan ovat yhteiskuntafilosofia, filosofinen ihmistutkimus ja etiikka. Anne Birgitta Pessi on Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin tutkija sekä kirkkososiologian dosentti (Helsingin yliopisto) ja hyvinvointisosiologian dosentti (Itä-Suomen yliopisto). Hänen erityisalojaan ovat kirkko- ja uskontososiologia sekä yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointitutkimus.

Muut kirjoittajat

Laura Assmuth, dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos.
Susanne Dahlgren, akatemiatutkija, islamintutkimus, Helsingin yliopiston tutkijakollegium.
Malin Grahn, tohtorikoulutettava, filosofia, Helsingin yliopisto.
Marja-Liisa Honkasalo, lääketieteellisen antropologian professori, Linköpingin yliopisto.
Charles Husband, tutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium; yhteiskunta-analyysin professori, Bradfordin yliopisto.
Matti Häyry, tutkimusjohtaja, Helsigin yliopiston tutkijakollegium; professori, bioetiikka ja oikeusfilosofia, Manchesterin yliopisto.
Sari Kivistö, dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium.
Petter Korkman, tutkija, fi losofi a, Helsingin yliopisto.
Martin Kusch, professori, soveltava tieteenteoria ja epistemologia, Wienin yliopisto.
Arto Laitinen, dosentti, yliopistolehtori, filosofia, Jyväskylän yliopisto.
Turo-Kimmo Lehtonen, professori, sosiologia, Helsingin yliopisto
Juho Saari, hyvinvointisosiologian professori ja Kuopion hyvinvointitutkimuskeskuksen johtaja, Itä-Suomen yliopisto.
Kari Saastamoinen, aatehistorian professori, Helsingin yliopisto.
Mikko Salmela, käytännöllisen fi losofi an dosentti, akatemiatutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium.
S.-J. Savonius-Wroth, yliopistotutkija, historia, Helsingin yliopisto.
Marjaana Seppänen, professori, gerontologinen sosiaalityö, Lapin yliopisto.
Juha Sihvola, professori, historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Miira Tuominen, dosentti, yliopistonlehtori, filosofia, Jyväskylän yliopisto.
Petri Ylikoski, dosentti, akatemiatutkija, filosofia, Helsingin yliopisto.

Laita hyvä kiertämään: