Merja Laitinen & Anneli Pohjola (toim.): Asiakkuus sosiaalityössä

Sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa tärkein tavoite on, että asiakkaan kaikinpuolinen etu toteutuu. Mutta tapahtuuko näin käytännössä?

Asiakkaan kohtaamiseen ja palveluiden toteutumiseen liittyy monia ideologisia kysymyksiä ja käytännön toimintaan liittyviä seikkoja, jotka ehkäisevät tavoitteen saavuttamista. Tämä teos nostaa näitä asioita keskustelun kohteeksi.

Asiakkuus sosiaalityössä on sosiaalityön ja sosiaalialan opiskelijoiden sekä alan ammattilaisten perusteos, joka antaa eväät asiakaslähtöisyyteen liittyvien asioiden pohtimiseen. Sosiaalityön ideologiset ja juridiset kysymykset sekä työprosessien rakentumiseen, asiakkuuden määrittymiseen ja eettiseen asiakaskohtaiseen palveluun liittyvät aiheet saavat teoksessa kriittisen ja monipuolisen käsittelyn.

Sisällys

Merja Laitinen & Anneli Pohjola: Asiakkuus – sosiaalityön ydinteema

Osa I Asiakas subjektina ja oikeuksia omaavana
Anneli Pohjola: Asiakas sosiaalityön subjektina
Ahti Saarenpää: Kansalainen, yksilö oikeudellisesti kaiken keskipisteenä
Merja Laitinen & Tarja Kemppainen:  Asiakkaan arvokas kohtaaminen

Osa II Asiakkuden paikannuksia
Mirja Satka: Varhainen puuttuminen ja sosiaalityö
Pekka Ojaniemi & Kaisa-Maria Rantajärvi: Alkuarvioinnista suunnitelmalliseen sosiaalityöhön

Osa III Asiakkuus sosiaalityön jäsentämisessä
Synnöve Karvinen-Niinikoski: Ongelmanratkaisuperinne ja kriittinen ammatillisuus sosiaalityössä
Asta Niskala: Mallinnus sosiaalityön kehittämisen välineenä

Epilogi
Anneli Pohjola & Merja Laitinen: Pohdintaa asiakkuuden punoksista

Lähteet
Kirjoittajat

Toimittajat

Merja Laitinen, YTT, dosentti, professori (ma.) Lapin yliopisto
Anneli Pohjola, YTT, dosentti, professori, Lapin yliopisto

Muut kirjoittajat

Synnöve Karvinen-Niinikoski, YTT, dosentti, professori, Helsingin yliopisto
Tarja Kemppainen, YTM, Kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Asta Niskala, YTT, Kehittämispäällikkö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Pekka Ojaniemi, YTM, Kehittäjä-sosiaalityöntekijä, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
Kaisa-Maria Rantajärvi, YTM, lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, Rovaniemen kaupunki, lasten ja perheiden palvelut
Ahti Saarenpää, OTT, dosentti, professori, Lapin yliopisto
Mirja Satka, YTT, dosentti, Akatemiatutkija, Jyväskylän yliopisto

Laita hyvä kiertämään: