Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta Ilkka Hanskille

Lauri Jäntin säätiö antoi kunniamaininnan Ilkka Hanskin teokselle Viestejä saarilta.

Akatemiaprofessori Ilkka Hanski johtaa Helsingin yliopistossa toimivaa metapopulaatiobiologian huippuyksikköä. Hän on yksi tieteellisesti ansioituneimmista ekologeista maailmassa ja Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia tutkijoita.

Ilkka Hanskin kenttätutkimus Ahvenanmaan täpläverkkoperhosten kannanvaihteluista on laajasti tunnettu mallisysteeminen klassikko. Hanskin tieteellinen tuotanto on poikkeuksellisen mittava: hän on kirjoittanut yli 200 tieteellistä artikkelia ja useita kokoomateoksia. Hän on viitatuimpia suomalaisia tiedemiehiä. Ilkka Hanski on aktiivinen luonnon ja sen monimuotoisuuden puolestapuhuja, sekä ahkera julkinen keskustelija. Hänen mukaansa ekologien vastuulla ei ole vain luonnontieteellisen tiedon tuottaminen vaan myös osallistuminen niihin prosesseihin, joissa tätä tietoa käytetään.

Ilkka Hanskilta on ilmestynyt Gaudeamukselta aiemmin teos Kutistuva maailma (2007).

» Ilkka Hanskin kotisivut
»
Wikipedian artikkeli Hanskista
»
Lauri Jäntin säätiö

Laita hyvä kiertämään: