Eeva Liikanen: Kliininen laboratoriotiede

9789515707758Kliininen laboratoriotiede on ensimmäinen suomenkielinen teos, joka avaa tämän uuden tieteenalan maailmaa. Teoksessa määritellään tieteenalan perusteet ja tutkimuskohteet sekä tarkastellaan sen tieteenfilosofiaa ja suhdetta lähitieteisiin.

Lisäksi selvitetään, millaista tietoa tämä tieteenala tuottaa ja valaistaan sen käsitteitä ja metodeja, muun muassa näyttöön perustuvaa kliinistä laboratoriotoimintaa. Teoksessa esitellään myös kliinisen laboratoriotieteen yliopistokoulutusta ja pohditaan tieteenalan tulevaisuuden haasteita.

Teos on tarkoitettu tiede- ja ammattikorkeakoulujen perusoppikirjaksi sekä kliinisen laboratoriotoiminnan täydennyskoulutuksen materiaaliksi.

Terveystieteiden tohtori Eeva Liikanen työskentelee Terveystieteiden laitoksella Oulun yliopistossa.

Sisällys

1 Tiede, tieteellisyys ja kliininen laboratoriotiede
1.1 Mitä tiede on?
1.2 Mitä on tieteellinen tieto?
1.3 Tieteenfilosofiaa
1.4 Tieteen kehittyminen
1.5 Tieteenalojen jaottelu
1.6 Tieteen eetos ja etiikka
1.7 Kliininen laboratoriotiede tieteenä ja suhde lähitieteisiin
1.8 Kliinisen laboratoriotieteen tieto
1.9 Tutkimuskohteen lähestyminen ja kliinisen laboratoriotieteen merkitys

2 Kliininen laboratoriotiede ja tutkimus
2.1 Kliinisen laboratoriotieteen koulutus Suomessa ja kansainvälisesti
2.2 Kliinisen laboratoriotieteen tutkimuskohteet
2.3 Tutkimuksen lajit
2.4 Näyttöön perustuva toiminta
2.4.1 Näytön asteet, lajit ja lähteet
2.4.2 Näyttöön perustuvan toiminnan esteitä
2.4.3 Näyttöön perustuva kliininen laboratoriotoiminta – mitä se voisi olla?

3 Kliinisen laboratoriotieteen tulevaisuus
3.1 Rakenteelliset haasteet
3.2 Tieteen itsenäisyyden haaste
3.3 Kliinisen laboratoriotieteellisen tiedon tunnetuksi tekeminen
3.4 Koulutus- ja tutkimushaasteet
3.5 Kansainvälinen ja monitieteinen yhteistyö

Laita hyvä kiertämään: