Susanna Lindberg (toim.): Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan

Kant.aiGeorg Wilhelm Friedrich Hegelin (1770–1831) Hengen fenomenologia on yksi filosofian historian vaikutusvaltaisimmista teoksista.

Hegelin mukaan filosofisen ajattelun alkuperänä ja päämääränä on inhimillinen, historiallinen kokemus eikä mikään abstrakti ideamaailma. Siksi filosofiaan kuuluvat kaikki todellisuuden alueet: elämä ja kuolema, tieto ja erehdys, tiede ja taide, uskonto ja politiikka. Absoluuttisen tiedon saavuttamiseksi on kuljettava epäilyn ja epätoivon tietä sekä koettava inhimillisen tiedon kaikki muodot. Hengen fenomenologia on tämän tien kuvaus, rikas esitys inhimillisen kokemuksen eri elementeistä.

Johdatus Hegelin Hengen fenomenologiaan on perusteellinen yleisesitys tästä vaikeaksi tunnetusta klassikosta, jonka teemoja on kehitelty lähes kaikissa 1900-luvun tärkeimmissä filosofisissa suuntauksissa. Teos tarjoaa kattavan esittelyn  Hengen fenomenologiasta painottaen erityisesti teemoja ja tekstijaksoja, joista nykytutkimuksessa keskustellaan eniten.

“Totuus on bakkanttinen huuma, jossa yksikään jäsen ei jää juopumatta; ja koska jokainen niistä eriytyessään myös selviää, on totuus myös läpikuultava ja yksinkertainen rauha.” Hengen fenomenologian esipuhe.

Sisällys

Susanna Lindberg: Johdanto
Vesa Oittinen: ”Aistimellisen varmuuden” dialektiikasta Hengen fenomenologiassa
Arto Laitinen: Halu, elämä ja siirtymä tietoisuudesta itsetietoisuuteen
Ilmari Jauhiainen: Tunnustus subjektiivisuuden ylittämisenä
Heikki Ikäheimo: Tunnustus eettis-ontologisena käsitteenä
Elisa Heinämäki: Ranskalaisia Hegel-muunnelmia
Laura Werner: Antigone, rakkaus ja tragedia
Tuija Pulkkinen: Hegelin innoittama feministinen teoria
Kari Väyrynen: Sivistys ja vieraantuminen
Markku Mäki: Absoluuttinen vapaus ja jakobiinien terrori
Jussi Kotkavirta: Taide, uskonto ja taideuskonto
Sven-Olov Wallenstein: Taiteen paikka
Susanna Lindberg: Kuinka Hegel kohdataan Heideggerin käännöksen jälkeen?
Juha Manninen: ”Hengen ilmaumatieteen” tehtävä – suomeksi

Laita hyvä kiertämään: