Jyri Liukko: Solidaarisuuskone

9789524952910Mitä yhteistä on liiketaloudella ja sosiaalipolitiikalla? Solidaarisuuskone on uusia ja yllättäviä tulkintoja esittävä puheenvuoro näiden yhteen kietoutumisesta. Teos kyseenalaistaa totunnaisia yksinkertaistuksia kuvaamalla hyvinvointiyhteiskunnan historiallista muutosta vakuutusturvan järjestämisen näkökulmasta.

Miten ja millä ehdoilla yksityisiä tappioita siirretään yhteisesti kannettavaksi? Milloin vakuuttamisen pitäisi olla markkinaehtoista ja milloin valtion sääntelemää?

Solidaarisuuskone-teoksessa tarkastellaan muun muassa pakollisen ja vapaaehtoisen vakuutusturvan suhdetta sekä ihmiselämän vakuuttamiseen liittyviä moraalisia ja poliittisia kiistoja.

Kirja on suunnattu kaikille markkinatalouden ja hyvinvointivaltion kohtalosta kiinnostuneille. Kirja sopii myös oppikirjaksi yhteiskuntatieteisiin sekä vakuutusalan koulutukseen.

”Ilman vakuutusta mikään muu infrastruktuuri ei toimisi: lentokoneet eivät lentäisi, ydinvoimalat pysähtyisivät, sairaat eivät saisi hoitoa. (…) Elämme yhdessä suuressa vakuutusverkossa, vakuutusyhteiskunnassa.”

Kirjoittaja

Jyri Liukko on yhteiskuntapolitiikan tutkija Helsingin yliopistossa. Hän on tutkinut vakuutustoiminnan historiaa sekä sosiaalipolitiikkaan ja toimeentuloturvaan liittyviä kysymyksiä.

Laita hyvä kiertämään: