Jan Löfström (toim.): Voiko historiaa hyvittää?

Julkisuudessa puhutaan usein historiallisten vääryyksien korjaamisesta tai anteeksiannosta. Vaaditaan valtiollisia anteeksipyyntöjä, oikaisuja oppikirjoihin, totuuskomissioita, kansanmurhien tunnustamista ja oikeudenkäyntejä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Suomessakin on keskusteltu vilkkaasti muun muassa vuosien 1918 ja 1941–1944 kipeistä muistoista. Mutta voiko menneitä tapahtumia hyvittää?

Tätä kysymystä käsitellään perusteellisesti usean eri tieteenalan keinoin, ja anteeksiannon käsitteellisestä ja teologisesta analyysista siirrytään luontevasti ilmiön oikeustieteellisiin ja reaalipoliittisiin ulottuvuuksiin ja menneisyyden kokemusten psykologisiin merkityksiin. Millä tavoin ihmiset kokevat menneisyyden taakat ja pyrkivät selviämään niistä? Ketkä ovat vastuussa aikaisempien sukupolvien teoista? Mitä katumuksella voidaan saada aikaan? Voiko historiaa hyvittää? yhdistää historiallisen ja filosofisen lähestymistavan sekä auttaa tarkastelemaan menneitä tapahtumia ja päivänpoliittisia kannanottoja laajemmin ja syvällisemmin, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Toimittaja

Jan Löfström, PhD, on historian ja yhteiskunnallisten aineiden didaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa ja historiallisen antropologian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut nuorten historiatietoisuutta ja historiallisten anteeksipyyntöjen merkityksiä.

Laita hyvä kiertämään: