Marjatta Takala & Leila Kairaluoma (toim.): Lukivaikeudesta lukitukeen

Koulun alkutaipaleella lapset saattavat tuskailla lukemisen kanssa: kirjaimet eivät muistu mieleen, äänteet eivät yhdisty ja tavut tuntuvat törmäilevän toisiinsa. Tämä voi olla tavanomaista lukutaidon oppimiseen liittyvää työläyttä – tai sitten pulmat ennakoivat lukivaikeutta.

Lukemisvaikeudet vaikuttavat myös monen nuoren ja aikuisen elämään. Ilman sujuvaa lukutaitoa voi olla hankala selvitä lukemista vaativista arkisista tilanteista. Noin joka kymmenennen suomalaislapsen ja -nuoren lukutaito on riittämätön. Jotta lukemiseen voidaan tarjota tukea, lukivaikeus pitää tunnistaa ja arvioida luotettavin testein. Ennen kaikkea on osattava auttaa lapsia, nuoria ja aikuisia selviämään lukivaikeuden kanssa.

Lukivaikeudesta lukitukeen tarjoaa tutkittua tietoa lukivaikeudesta ja käytännönläheistä opastusta siihen, miten ohjata ja tukea lasta, nuorta ja aikuista lukivaikeudessa. Kirjan kohderyhmänä ovat opiskelijat, opettajat, vanhemmat ja muut lukutaidon parissa työskentelevät.

Sisällys

Toimittajat

Marjatta Takala on erityis­pedagogiikan professori Oulun yliopistossa.
Leila Kairaluoma, KT, EO, on erityispedagogiikan yliopistonlehtori Oulun yliopistossa.

Muut kirjoittajat

Aro, Tuija – Psykoterapian erikoispsykologi, dosentti, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Eklund, Kenneth – Yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Holopainen, Leena – Erityispedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto
Ketonen, Ritva – Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Korkeamäki, Johanna – VTM, HuK, tutkija, Kuntoutussäätiö, Helsingin yliopisto
Laasonen, Marja – Yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto
Lantto, Mari – Kokemusasiantuntija, erityispedagogiikan opiskelija
Lyytinen, Heikki – Psykologian professori, Unesco-professori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Niilo Mäki Instituutti
Lyytinen, Paula – Psykologian professori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Mäkipää, Juho-Pekka – Yliopisto-opettaja, saavutettavuusasiantuntija, Vaasan yliopisto, Datero
Paloneva, Marja-Sisko – Toiminnanjohtaja, Datero
Parhiala, Pauliina – Tutkijakoulutettava, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
Poikkeus, Anna-Maija – Professori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Ronimus, Miia – Tutkija, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä
Service, Elisabet – Apulaisprofessori, McMaster University, Kanada
Sulkunen, Sari – Yliopistonlehtori, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
Torppa, Minna – Akatemiatutkija, dosentti, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto
Tuovila, Seija – Yliopistonlehtori, FT, Kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
Vasalampi, Kati – Tutkijatohtori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto
Vesterinen, Liisa – FM, erityisopettaja

Laita hyvä kiertämään: