Juha Pekka Lunkka: Maapallon ilmastohistoria

9789524950831Maapallon ilmasto ja ympäristö on muuttunut jatkuvasti koko maapallon historian ajan. Luonnolliset ympäristön- ja ilmastonmuutokset ovat tapahtuneet vääjäämättä maapalloon kohdistuvien ulkoisten tekijöiden vaikuttaessa merien, mantereiden, jäätiköiden, ilmakehän ja elollisen luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Myös ihminen on muuttanut voimallisesti ympäristöään viimeisien tuhansien vuosien aikana, ja teollisesta vallankumouksesta lähtien ihminen on onnistunut muuttamaan myös ilmakehän kasvihuonekaasukoostumusta, mikä on osatekijä nykyisessä ilmastonmuutoksessa.

Maapallon ilmastohistoria on teos maapallon ilmaston kehityksestä 4,6 miljardin vuoden aikana. Se esittelee mekanismit, jotka ovat muuttaneet ja muuttavat maapallon ilmastoa. Teos taustoittaa ilmastonmuutoskeskustelua ja auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät tieteellisen tiedon valossa vaikuttavat ilmastoon.

Ernest Hemingwayn novellin “Kilimanjaron lumet” alkulauseessa todetaan, että masai-heimon Jumalan taloksi kutsuman Kilimanjaron läntisen huipun tuntumassa on kuivunut ja jäätynyt leopardi. Vaikka ei tarkasti tiedetä, mitä leopardi niin ylhäällä teki, se oli luultavasti siellä saalistamassa. Kilimanjaron jääkairaukset vahvistavat kuitenkin käsitystä, ettei leopardi ole aivan äskettäin huipulla vieraillut. Tämä olettamus perustuu siihen, että Kilimanjaron jäätikön alimmat eli vanhimmat jääkerrokset ovat noin 12 000 vuotta vanhoja, joten itse huippu ja Kilimanjaron huippua ympäröivät alueet ovat olleet yhtäjaksoisesti jään peitossa ainakin tuon ajan ja luultavasti kauemmin. Kilimanjaron jäätikkö on sulanut yhä nopeammin 1900-luvun alusta lähtien. Vielä vuonna 1912 Kilimanjaron lakijäätikkö ulottui vuoren huipulta noin 6000 metrin korkeudelta noin 4500 metrin korkeudelle merenpinnasta, mutta nykyään jäätikkö ulottuu keskimäärin vain 5400 metrin korkeudelle. On ennustettu, että Kilimanjaron jäätikkö sulaa kokonaan muutamassa kymmenessä vuodessa, joten Kilimanjaron huipulle odotellaan taas uutta leopardia. Juha Pekka Lunkka

Sisällys

Prologi – Ilmastomuutos tapahtuu juuri nyt?
1. Maapallon ilmasto – palapeli vailla vertaa
2. Maapallon ilmastoarkistot – faktaa ja malleja
3. Ilmastonhistoria maapallon synnystä liitukauteen
4. Ilmaston historia viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana
5. Kvartäärikausi
6. Lähimenneisyyden ilmasto
Epilogi – Ilmasto muuttuu – muuttuuko ihminen?

Kirjoittaja

Juha Pekka Lunkka on Oulun yliopiston Geotieteiden laitoksen professori ja Helsingin yliopiston geologian ja paleontologian dosentti. Hänen erikoislanaan on muinaisten ympäristön- ja ilmastonmuutosten tutkimus ja opetus. Viime aikoina hän on keskittynyt tutkimaan Fennoskandian ja Luoteis-Venäjän ilmaston- ja ympäristön muutoksia ja niiden mekanismeja viimeisen 100 000 vuoden ajalta.

 

Laita hyvä kiertämään: