Outi Luova (toim.): Kiinan miljoonakaupungit

Kiina kaupungistuu vauhdilla. 2000-luvun alussa kaupunkien väestö kasvoi yli 150 miljoonalla kymmenessä vuodessa. Samalla kaupunkien hallintojärjestelmä sekä asukkaiden ja liikeyritysten toimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti sosialistisen järjestelmän purkautuessa, kiinalaisten perinteiden saadessa jälleen jalansijaa sekä markkinatalouden ja globalisaation vaikutusten tunkeutuessa kaikkialle. Tällä hetkellä Kiinan kaupungit ovat häkellyttävä sekoitus uutta ja vanhaa, kiinalaista ja globaalia. Kirja tarjoaa avaimet tämän monimutkaisen muutoksen hahmottamiseen ja koko Kiinan yhteiskunnan ymmärtämiseen.

Kirjan teemoina ovat kaupunkisuunnittelu ja kaupunkien hallinto sekä kulutustottumukset, ympäristökysymykset ja järjestötoiminta.

“Monipuolisen otteensa ja yleistajuisuutensa vuoksi teos soveltuu taustalukemistoksi kiinalaisen yhteiskunnan kehityksestä hyvinkin laajalle lukijakuunalle. Näkökulmien kirjo tarjoaa jokaiselle jotakin. Kirjaa voi suositella etenkin Kiinan kaupunkisuunnittelusta sekä kasvavien markkinoiden tarjoamista haasteista ja mahdollisuuksista kiinnostuneille lukijoille. Erityisesti Kiinaan suuntautuvaa liiketoimintaa – tai muuttoa Kiinaan – suunnitteleville teos tarjoaa arvokasta lisätietoa kiinalaisten hallintorakenteiden ja toimintatapojen taustoista ja erityispiirteistä. … Luoman toimittama teos tarjoaa tarpeellista lisätietoa kiinalaisen toimintaympäristön erityispiirteiden ymmärtämiseksi ja yhteistyön haasteiden hahmottamiseksi.” Katja Vilkama, Terra 123:1 2011.

Sisällys

Outi Luova: Johdanto

Osa I: Kaupunkisuunnittelu ja -hallinto uudistusten edessä
Outi Luova: Shanghain malli: valtion johdolla metropoliksi
Lauri Paltemaa: Kaupunkien ja maaseudun epätasa-arvoinen suhde
Johanna Lahdenperä: Kaupunkien muuttuva yhdyskuntarakenne
Ma Weihong: Työyksiköstä asukasyhteisöön: ruohonjuuritason uudet toimijat
Jesper Schlæger: E-hallinto Kiinassa: parempaa palvelua internetin ja kännykän avulla

Osa II: yhteiskunnallisen muutoksen seurauksia
Pia Polsa: Kiinalainen kuluttaja: Maosta mammonaan
Timo Vuorisalo: Mersulla savusumuun: kaupunkien ympäristöongelmat
Outi Luova: Järjestökentän hallittu kaaos

Kirjoittajat

Johanna Lahdenperä (VTM ) on jatko-opiskelijana Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa aiheenaan kunnallistekniikan rooli kansalaisten ja valtion suhteessa Kiinassa.
Outi Luova (VTT ) toimii yliopistotutkijana Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Hänen erityisaloihinsa kuuluvat Kiinan paikallishallinto, järjestötoiminta, muuttoliikkeet, alueelliset erot ja etniset kysymykset.
Ma Weihong (PhD) väitteli tohtoriksi City University of Hong Kongissa ja toimii lehtorina Shenzhenin yliopiston julkishallinnon laitoksella. Hänen tutkimusaiheitaan ovat sosiaaliset verkostot, paikallishallinto, kaupunkitutkimus ja kansalaisjärjestöt.
Lauri Paltemaa (VTT ) toimii yliopistotutkijana Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Hän on erikoistunut Kiinan nykyhistoriaan.
Pia Polsa (KTT ) on yliassistentti Svenska handelshögskolanissa Helsingissä ja lukuvuonna 2009–2010 vierailevana luennoitsijana Fudanin yliopistossa Shanghaissa. Hänen tutkimusaiheisiinsa kuuluvat Kiinan terveydenhuollon palveluiden laatu ja jakelukanavat sekä kiinalaisten kulutuskäyttäytyminen.
Jesper Schlæger (VTM ) kirjoittaa väitöskirjaa Kööpenhaminan yliopiston valtio-opin laitoksella. Hänen tutkimuksensa keskittyy ICT:n rooliin kansalaisten ja valtion kanssakäymisessä Kiinassa.
Timo Vuorisalo (FT) on ympäristötieteen lehtori ja ekologian ja ympäristönsuojelun dosentti Turun yliopiston biologian laitoksessa. Hän on tutkinut erityisesti evoluutioekologiaa, ympäristöhistoriaa ja kaupunkiekologiaa.

Laita hyvä kiertämään: