Jari Lyytimäki: Jälkeemme vedenpaisumus?

Johtaako ilmaston lämpeneminen peruuttamattomiin katastrofeihin? Millaisia muutoksia kiihdyttäviä yllätyksiä muhii merten uumenissa?

Muutokset ilmastossa ja merissä ovat saman ongelmavyyhdin eri säikeitä. Vähäisetkin muutokset ilmakehässä voivat nopeuttaa muutoksia merissä – ja päinvastoin. Esimerkiksi jäätiköiden sulaminen tai metaanin vapautuminen arktisista soista ja merenpohjista voi johtaa ilmaston rajuun lämpenemiseen ja ihmisten hyvinvoinnin romahtamiseen.

Jälkeemme vedenpaisumus? tuo esille ympäristömuutosten kynnysarvoja, joiden ylittymisen jälkeen paluu entiseen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Teos pohtii myös sitä, millaiset pelot ovat perusteltuja ja milloin uhkia liioitellaan. Uuden tekniikan kehittäminen ja käyttöönotto, kansainvälisen ilmastopolitiikan harppaukset ja yksittäisten ihmisten elämäntapojen muutokset voivat edistää ympäristönsuojelua ennakoimattoman nopeasti. Muutoksen hallinnan avaimet ovat löydettävissä.

Teos liittyy Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimushankkeeseen. Ekologisten kynnysarvojen tutkailun on mahdollistanut EU:n kuudennen tutkimuksen puiteohjelman Thresholds of Environmental Sustainability -hanke sekä Koneen Säätiön tuki.

”Muutoksia ei sinänsä ole syytä pelätä, sillä ne tarjoavat myös mahdollisuuksia tilanteen parantamiseen. Kynnysarvojen ylittyminen voi johtaa niin huonoon kuin hyväänkin tilanteeseen. Joskus kynnyksen ylittymisellä ei ole yksilölle tai yhteisölle itselleen juurikaan merkitystä, mutta muille aiheutuvat haitat tai hyödyt ovat suuria.”

Sisällys

Alkusanat

1. Johdanto: Kynnyksiä ja ylilyöntejä
Vedenpaisumus – ylilyönneistä suurin?
Putosiko taivas todellakin niskaan?
Kostaako luonto ihmiselle?
Hivuttautumista ja humauksia
Hypähdys ihmisen aikaan
Mistä ihmisen aika alkoi
Ilmakehän hiilipitoisuus on oleellinen mittari
Kasvun rajojen yli
Mitä ovat kynnysarvot?
Tieto toiminnan ohjaajana
Kynnysarvot ekosysteemeissä
Tasapainotilojen hypähtelyä
Kynnysarvot yhteiskunnassa ja ihmisten mielissä
Lisälukemista

2. Muutosta ilmassa
Ihmisen ja luonnon häilyvä raja
Ilmaston ailahteleva historia
Hupenevat jäätiköt – laajenevat meret
Uinuvat metaanipommit
Ilmaston kiistelty tila
Huoli kypsyi kauan
Muut ongelmat ilmastohuolen taustalla
Hyppäyksiä uutiskynnyksen yli
Ilmastokeskustelun uusi aalto
Epäilijöitä ja varoittelijoita
Tasapuolisuus taakkana
Ilmaston säätely – mahdollinen urakka?
Geoinsinöörit etsivät ilmaston termostaattia
Poliitikot säätelevät ilmastoa sopimuksin
Kuluttajat muovaavat ilmastoa valinnoillaan
Lisälukemista

3. Myllerrystä merillä
Korallit muuttuvassa ilmastossa
Kalavedet tyhjenevät
Itämeri: saastunein ja suojelluin maailman meristä
Sinilevä pulpahtaa pintaan
Odottamattomia vieraita
Helteinen tulevaisuus
Merien suojelun uudet aallot
Lisälukemista

4. Kymmenen kynnysarvohaastetta
Lähteet ja kirjallisuus
Hakemisto
Kirjoittajat

Kirjoittaja

Jari Lyytimäki, vanhempi tutkija, MMM, Suomen ympäristökeskus, ympäristöpolitiikan tutkimusohjelma. Kirjan työstämiseen ovat osallistuneet myös professori Mikael Hildén sekä tutkimuspäällikkö Eeva Furman Suomen ympäristökeskuksesta. Kirja sisältää ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoittamia tietolaatikoita.

Laita hyvä kiertämään: