Marjukka Kenttälä: Kieli käyttöön. Suomen kielen alkeisoppikirja

Kieli käyttöön on monipuolinen suomen kielen alkeistason oppikirja, jossa on ennen kaikkea otettu huomioon suomea vieraana kielenä opiskelevan opiskelijan ilmaisutarpeet. Kirjan tekstit liittyvät kiinteästi erilaisiin arjen tilanteisiin, perhe-elämään ja suomalaiseen elämänmuotoon. Miten tervehditään? Mitä sanotaan, kun pyydetään apua tai ollaan pahoillaan tai eri mieltä? Miten kutsutaan ihmisiä kylään? Miten vaihdetaan puheenaihetta, ehdotetaan, varoitetaan, ilmaistaan epävarmuutta tai kieltäydytään kohteliaasti kutsusta?

Sanastossa on otettu huomioon etenkin sanojen frekvenssi. Suomen kielen yleisimmät sanat on pyritty mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään kirjan teksteihin. Opiskelijalle rakentuu sanasto, joka vastaa hyvin pitkälle sekä puhekielessä että kirjoitetussa kielessä tarvittavaa perussanastoa. Vaativampien tekstien ymmärtäminen helpottuu, kun osa sanastosta on jo tuttua. Sanaston osuus on runsas. Tärkeimmät sanat toistuvat usein, ja opiskelun edetessä myös passiivinen sanavarasto karttuu.

Kirja sisältää runsaasti kuvamateriaalia. Osa kuvista on tarkoitettu selventämään kielioppiainesta, osa on puhe- ja aktivointiharjoituksia varten ja osa vain passiivisesti hallittavaa tausta-aineistoa. Kirja toimii opiskelijan käsikirjana myös myöhemmissä opinnoissa.

Oppikirjaan on saatavilla kielen puhumista tukeva Kieli käyttöön – alkeisoppikirjan äänite (MP3-CD).

Alkeisoppikirjaan ei ole valmiita harjoitusvastauksia.

Laita hyvä kiertämään: