Matti Tuomala: Julkistalous

9789524950671Teoksessa tarkastellaan julkista sektoria voimavarojen kohdentajana ja uudelleenjakajana. Miten verot vaikuttavat, ja millainen verojärjestelmän tulisi olla?

 

Miksi julkinen sektori tuottaa ja tarjoaa tiettyjä palveluja sen sijaan, että ne tuotettaisiin yksityisesti? Erityispaino on verotusta koskevissa kysymyksissä. Niistä käsitellään muun muassa ansiotuloverotuksen tulonjako- ja kannustinvaikutuksia, pääomatulojen ja varallisuuden verottamista, ympäristöveroja sekä verokilpailua. Hyvinvointivaltion edellytyksiä pohditaan tarkastelemalla terveydenhoitoa, koulutusta, eläkejärjestelmää ja muita perusturvan rakenteita.

1990-luvun laman aikana monet pitivät hyvinvointivaltion rakenteita talousvaikeuksien aiheuttajana. Kuitenkin vuonna 2008 puhjenneesta kansainvälisestä talouskriisistä keskusteltaessa vain harvat ovat esittäneet hyvinvointivaltion olevan ongelmien syy. Sen sijaan on vaadittu, että valtio pelastaisi kaaokseen ajautuneen rahoitusjärjestelmän ja säätelisi markkinoita. Heijastuvatko valtiolle esitetyt toiveet myös harjoitettuun politiikkaan, vai toistetaanko 1990-luvun laman jälkeiset virheet?

Teos on tarkoitettu korkeakoulujen ja täydennyskoulutuksen oppikirjaksi. Sen käsittelemät teemat ovat tärkeitä kaikille, jotka haluavat osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

— Näyte

Suuri osa osakemarkkinoilta saatavasta informaatiosta ei liity yrityksen pitkän aikavälin menestykseen vaan pyrkimykseen ennustaa kurssien lyhyen aikavälin liikkeitä. Keynesin paljon siteerattu kauneuskilpailuvertaus on erityisen osuva. Keyneshän totesi, että kauneuskilpailussa ei ole tarkoitus arvata kuka on kaunein, vaan ketä muut tuomarit pitävät kauneimpana. Osakemarkkinoilla ei siis pyritä saamaan informaatiota perustavista asioista vaan jostakin muusta, kenties mielikuvista. Osakemarkkinoiden kykyä ennustaa yleistä talouskehitystä ei myöskään pidetä kovin kehuttavana. Pörssi on ennustanut viidestä viimeksi koetusta laskukaudesta yhdeksän, huomautti Paul Samuelson yhdessä kuuluisimmista tokaisuistaan.

— Sisällys

Osa I Perusteita

Julkisen sektorin menot Suomessa ja eräissä muissa maissa
Hyvinvointiteoreettisista lähtökohdista
Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja julkinen valta

Osa II Julkisten menojen teoriaa

Julkisista menoista ja markkinoiden epäonnistumisista
Kollektiivinen valinta
Julkinen tuotanto, yksityistäminen ja säätely
Tärkeimpiä julkisen sektorin meno-ohjelmia

Osa III Julkisen sektorin rahoitus

Verotuksen perusteista
Normatiivinen verotuksen teoria
Perusturvajärjestelmistä
Pääomatulojen verotus
Varallisuuden verotus
Yritysverotus
Julkisen sektorin velka ja budjetin alijäämä
Verotuksen kansainvälisiä näkökohtia

Osa IV Muita aiheita

Fiskaalinen hajakeskitys; keskusvalta vs. aluetaso
Kustannus-hyötyanalyysi
Taloudellinen eriarvoisuus, tuloerot ja köyhyys
Hyvinvointivaltion ja julkisen sektorin kehitysnäkymät

— Tekijä

Matti Tuomala, Kansantaloustieteen professori, Tampereen yliopisto. Tutkimusaiheita ovat optimaalisen verotuksen teoria, julkistalous ja taloudellinen eriarvoisuus.

Laita hyvä kiertämään: