Nando Malmelin & Mikko Villi (toim.): Mediajohtaminen

Median murros on mullistanut media-alan sisällöntuotannon ja samalla myös johtamisen. Sisältöä ostetaan yhä enemmän itsenäisiltä toimijoilta, ja sen tuottamiseen osallistuu myös yleisö. Muuttuvat viestintäympäristöt ja digitalisoituminen vaativat medialta jatkuvaa uudistumista. Tulevaisuudessa mediajohtaminen onkin yhä enemmän luovuuden ja uudistumisen johtamista.

Mediajohtaminen on ensimmäinen mediajohtamista ja mediatyötä laajasti tarkasteleva suomenkielinen kirja. Teoksessa perehdytään monipuolisesti media-alan ydinteemoihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. Se avaa uusia näköaloja esimerkiksi media-alan brändien, yhteisöjen ja strategiatyön johtamiseen.

Kirja luo perustaa mediajohtamisen kasvavalle oppialalle, auttaa kehittämään media-alan yritysten osaamista sekä syventää keskustelua median murroksesta ja alan tulevaisuudesta. Teos antaa virikkeitä media-alan ammattilaisten ja opiskelijoiden lisäksi kaikille luovien toimialojen luotsaajille.

Sisällys

LUKIJALLE 7

1 MEDIAJOHTAMINEN OPPIALANA 11
Nando Malmelin

2 MEDIAYHTIÖNÄ YHTEISKUNNASSA 33
Heikki Hellman ja Hannu Nieminen

3 MEDIATYÖN AIKA 59
Nando Malmelin ja Mikko Villi

4 YLEISÖ JA YHTEISÖT MEDIASSA 77
Janne Matikainen ja Mikko Villi

5 MEDIATUOTTEIDEN JA -INNOVAATIOIDEN JOHTAMINEN 95
Gregory Ferrell Lowe ja Sari Virta

6 STRATEGINEN JOHTAMINEN JA STRATEGIATYÖ MEDIAYHTIÖISSÄ 115
Johanna Moisander, Pikka-Maaria Laine ja Rita Järventie-Thesleff

7 MEDIAJOHTAMINEN MUUTOKSESSA 133
Nando Malmelin

VIITTEET 155
LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 165
KIITOKSET 183
KIRJOITTAJAT 185

Toimittajat

Nando Malmelin, VTT, työskentelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professorina (Professor of Practice) ja toimii viestinnän dosenttina Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin Malmelin on toiminut esimerkiksi kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä A-lehdissä, johtotehtävissä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa sekä vierailevana professorina University of Technology Sydneyssä. Hän on julkaissut monia kirjoja sekä palkittuja artikkeleita kansainvälisissä journaaleissa.
Mikko Villi, TaT, toimii yliopistonlehtorina ja Viestinnän tutkimuskeskus CRC:n tutkimusjohtajana Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Villi on viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. Villin tutkimus kohdistuu mediajohtamiseen, journalismiin, sosiaaliseen mediaan, mobiiliviestintään ja valokuvalliseen viestintään. Hän on työskennellyt tutkijana myös Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, Taideteollisessa korkeakoulussa, Tampereen yliopistossa sekä Tokion yliopistossa. Villi on julkaissut laajasti kansainvälisissä journaaleissa ja toimitetuissa kirjoissa.

Muut kirjoittajat

Heikki HellmanYTT, on tiedotusopin dosentti, Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikön (CMT) johtaja ja Yleisradion hallituksen jäsen.
Rita Järventie-Thesleff, KTT, on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori (Professor of Practice) ja kansainvälisen CEMS-maisteriohjelman akateeminen johtaja.
Pikka-Maaria LaineKTT, toimii johtamisen apulaisprofessorina Lapin yliopistossa ja strategisen johtamisen dosenttina Itä-Suomen yliopistossa.
Gregory Ferrell LowePhD, toimii mediajohtamisen professorina Tampereen yliopistossa ja puheenjohtajana European Media Management Associationissa.
Janne MatikainenVTT, työskentelee yliopistotutkijana Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineessa. Hän on Tampereen yliopiston tiedotusopin dosentti.
Johanna MoisanderKTT, toimii professorina organisaatioviestinnän oppiaineessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella.
Hannu NieminenPhD, on Helsingin yliopiston viestintäpolitiikan professori.
Sari VirtaKTM, on väitöskirjatutkija Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikössä ja Jönköpingin kauppakorkeakoulun Media Management Transformation Centre (MMTC) -tutkimuskeskuksessa.

 

Laita hyvä kiertämään: